Pyetjet e shpeshta

POSTA

Sa kushton posta për porositë brenda Zvicrës?

Për të gjitha porositë brenda Zvicrës klientët ngarkohen 10 CHF shtesë për shërbimin postar.

Brenda sa ditëve arrin porosia në Zvicër?

Për çdo porosi brenda shtetit të Zvicrës porosit dorëzohen 4 deri në 8 ditë nga data e blerjes.

Sa kushton posta për porositë në Europë?

Për të gjitha porositë jashtë Zvicrës klientët ngarkohen 45 CHF shtesë për shërbimin postar.

Brenda sa ditëve arrin porosia në Europë?

Për çdo porosi jashtë shtetit të Zvicrës porosit dorëzohen 10 deri në 12 ditë nga data e blerjes.

Cfarë ndodh saktësisht pas krijimit të porosisë?

Pasi të pranojm porosinë në njërën nga kanalet tona të mbështetjes, ekipi jonë përgadit porosin sa më shpejtë që është e mundur dhe dorzohet tek posta partnere që ajo më tutje të dorzoj atë porosi tek klienti.

PAGESA

Cilat janë mundësitë e pagesave për porositë online?

Për të bërë sa më të lehtë për klientët procesimin e porosive online ne ofrojmë disa mundësi për pagesa:

Transferim direkt bankar
Fakturë - Rechnung
PayPal (Visa, Mastercard, Amex, Discover etc)

Keni pranuar një produkt të dëmtuar?

Për porositë të cilat janë të dëmtuara ato mund të zëvendësohen menjëherë me produkt tjetër pasi të raportohet nga klienti.

A ka mundësi ndrrimi të produktit të blerë?

Produktet të cilat nuk janë përdorur nga klienti mund të ndërrohen me produkt tjeter brenda 1 jave pas blerjes.
Ne jemi këtu për të ndihmuar! Na shkruani

Kategoritë