• Ajka e Shkencave Kuranore

  Gjej rastin të të drejtohem, së pari duke të të përgëzuar për dëshiren tënde për të nxënë dije të dobishme dhe së dyti për të të orientuar sadopak drejt xhevahireve të kesaj vepre shkencore, që ka të bëjë me dijen më të rëndësishme në mbarë gjithësinë: dijen e shkencave të Kuranit.

  Libri në fjalë është i treti në rradhën e një serie librash me karakter te mirëfillte shkencor në lëmine e dijeve akademike islame, si pjesë e një projekti afatgjatë, që synon të përpilojë në gjuhën shqipe disa vepra të mirëfillta shkencore në fushat kryesore të dijeve islame. Para këtij libri, ‘kane parë driten e botimit edhe dy vepra të rëndësishme më të njejtin karakter shkencor: “Fikhu Praktik” dhe “Njohuri themelore të Shkencës së Hadithit”, nga i njejti autor: Shejh Abedin (Rushit) Musallari.

 • Yjet e medresesë Isa Beu

  Çdo fjalë e çdo fjali e kësaj monografie është një gur i çmuar në rifreskimin e mendjës dhe shpirtit të çdo besimtari për të kuptuar rolin historik e shoqëror që ka luajtur medreseja ndër shekuj dhe ç’rol mund të luaje sot ëe ringjalljen e ngrehinës së gytetërimit tonë fetar e kombëtar, këtu dhe kudo qofshin bashkat-dhetarët tanë në mbarë botën që të marrin mësim se si duhet te jetonë dhe te veprojnë nën moton e filozofisë dhe krenarisë stërgiyshore, për të qenë me sedër të pastër dhe përjetë nën Bajrakun e Resulull-llahut.

 • Jetëshkrimi i të dërguarit

  Allahu i Lartësuar, me të dërguar Pejgamberin [sal-lallahu alejhi ve sel-lem], u dha besimtarëve të mira të mëdha. E bëri mëshirë për të gjitha botët, kurse ndjekjen e tij formë ibadeti. Pejgamberi [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] jetoi një jetë të veçantë. Allahu i Lartësuar e bëri të përmendet në mënyrë që asnjë njeri të mos përmendet në atë mënyrë deri në Ditën e Gjykimit.

 • Hartë e Ligjërimit Islam Bashkëkohor tek Shqiptarët

  Hoxhë Sabahudin Jashari qartëson qysh në zanafillë se ka për qëllim të ofrojë një metodologji të plotë dhe të qartë të paraqitjes së vlerave dhe parimeve të Islamit në aktualitetin shqiptar. Qartazi, kjo nuk përbën vetëm reflektime individuale, por edhe një propozim për të tjerët që të përfshihen në këtë formë të menduari.

 • Intenca e Sheriatit si Filozofi e së drejtës Islame – përqasje sistemesh

  Institutin Botëror të Mendimit Islam e gëzon fakti që paraqet këtë libër specifik për temën e intencave të sheriatit islam dhe autori, Dr. Xhasir Avde, një dijetar i shquar me aftësi të ndryshme, e drejtoi interesimin e tij në tematikën e këtyre intencave. Ky libër i shquar, i cili na zbulon shkencën serioze të përpiktë, na paraqet një mënyrë të re në metodikën dhe filozofinë e legjislacionit islam, që ngrihet mbi intencat e sheriatit islam. Shpresa jonë është që analiza e rëndësishme dhe idetë që përmban ky studim, jo vetëm që do të kontribuojnë aktivisht në mbrojtjen e fushës së intencave të sheriatit islam, por të tërheqë më shumë vëmendje për këtë tematikë mes lexuesve.

 • Prezantimi i përgjithshëm i fesë Islame

  E kush flet më bukur se ai që i fton njerëzit drejt Allahut, bën vepra të mira dhe thotë: ‘Unë, me të vërtetë jam musliman’.

 • Historia e Muhamedit ﷺ nëpërmjet haditheve të sakta

  Koleksionet e haditheve përmbajnë një pjesë të madhe të historisë profetike. Të dhënat e vërtetuara në librat e sunetit dallohen për saktësinë dhe qartësinë e tyre. Autori i kësaj pune kërkimore ka arritur që të koleksionojë 927 hadithe të shpërndara të historisë profetike. Ai gjithashtu ka pasur sukses që t’i radhisë këto hadithe duke i ndarë ato sipas tipologjisë së librave të historisë dhe duke ndjekur renditjen kohore të tyre. Një veçori e këtij autori është se ai është mjaftuar vetëm me hadithet e sakta dhe ka qëndruar larg haditheve të dobëta dhe të sajuara, të cilat i bëjnë disa ngjarje të ngjashme me gojëdhënat dhe legjendat.

 • Koncepti i Taklidit – Statusi Ligjor i të ndjekurit të një medh’hebi

  Titulli: Koncepti i Taklidit – Statusi Ligjor i të ndjekurit të një medh’hebi
  Autor: Muhammed Teki Usmani
  Përktheu: Daim Abazi
  Botuesi: Brezi i Ri

   

 • Muhamedi alejhi selam jeta e tij sipas burimeve më të hershme

  Dijetari, shkrimtari e urtari anglez Martin Lings (1909-2005) është përshkruar nga orientalisti i madh A. J. Arberry si “njeri, sanktiteti i të cilit të kujtonte epoken e artë të mistikëve mesjetarë”. Ai mori titullin e mjeshtrit në letërsi angleze nga Oksfordi, nën shrimtarin e njohur irlandez C. S. Lewis, i cili i quajti poezite e para të Lingsit “frymèzim i kulluar”, , kurse doktoraturën në orientalistikë nga Universiteti i Londrës, me tezën mbi veliun algerian Ahmed el- Alawi, botimi i zgjeruar i të cilës, Një shenjtor sufi i shekullit të njëzetë mbetet studimi përfundimtar reth tij. Lings ishte Mbajtës i Dorëshkrimeve Orientale në Muzeun Britanik dhe Bibliotekën Kombëtare për shumë vite, gjatë të cilave shkroi vepra kritike si Bindje të lashta e bestytni moderne dhe Vakti i parafundit: kriza shpirtërore e botës moderne, studimin madhor Sekreti i Shekspirit, përmbledhjen elegante Poezi sufiste: antologji mesjetare, hyrjen depërtuese Çfarë është sufizmi?, dhe vepren më të mirë të tij, Simboli dhe arketipi. Shrimet e tij janë përkthyer në një duzinë gjuhësh, përfshirë shipen, ku dy librave të fundit u bashkohet vepra e këtushme nga i njejti përkthyes, e cilësuar si “rrëfim magjepsës, që kombinon një dijetarí pa cene me një ndjesi të rrallë të sakrales, të denjë për temën”.

 • Pejgamberi ynë alejhi selam dhe familja e tij

  1. Zotëriu ynë – Pejgamberi (alejhi selam)
  2. Sultanesha e zonjave – Hatiheja (radijallahu anha)
  3. Stolia e babait – Zejnebeja (radijallahu anha)
  4. Dy gonxhet e Pejgamberit Rukija dhe Umu Kulthum (radijallahu anhuma)
  5. Zonja e grave të Xhenetit – Fatimeja (radijallanu anha)
  6. Zotëriu i të rinjve të Xhenetit – Hasani (radijallahu anhu)
  7.Zotëriu i të rinjve të Xhenetit – Husejni (radjalahu anhu)
 • Urti të pëshpëritura

  Hikem i Ibn ‘Ata’illahut dhe Munaxhat i Ensariut kanë gjasa ta grishin një lexues modern më tepër se vargjet mistike … Të lindura nga përvoja shpirtërore të mëdha dhe urtia e thellë, këto fjalë janë ende të esëllta, thuajse të përkora, ndaj mund të shijohen edhe nga lexues pa prirje të çiltra “mistike”. Ato ofrojnë një kod të përsosur jetese: mirëbesim të plotë te Zoti, bindje të thellë në hirin e Tij dhe vetëdije për drejtësinë e Tij, si dhe një tejvështrim kah të vepruarit e Tij të mistershëm përmes shpërfaqjeve kontrastuese të kësaj bote të krijuar. Kështu, ato e çojnë lexuesin dalëngadalë drejt qëllimit më të lartë … Psherëtimat e Ensariut mund të përsëriten nga çdo njeri, i cili do të ndiejë se, në shumë çaste, do të kishte dashur ta shprehte shpresën, dëshpërimin, mirëbesimin e tij në Zotin, me fjalë të ngjashme. Të kthyerit nga këta vademecum të vegjël të literatures sufiste do t’i dalë përvoje pasuruese kujt i nevojitet një doracak i jetës së përshpirtshme, të cilin ta shikojë herë pas here për udhëzim në ditën e gëzimit dhe shpresë në ditën e dëshpërimit.

 • Bazat e besimit te Imami Ebu Hanife

  Autori i librit sjell materiale dhe argumente të bollshme lidhur me pikat elementare të mospajtimeve në mes medhhebeve. Andaj duke e shikuar si tërësi, libri është argument i mjaftueshëm për të zotët e mendjes, që pas shtjellimit të gjitha temave të mund të kuptojnë se e vërteta është një dhe në bazë të saj secili mund të përfundojë se ndarjet, mospajtimet dhe divergjencat nuk kanë aspak vend në mesin e muslimanëve, posaçërisht në këtë kohë të trazirave të ndryshme sociale, politike dhe posaçërisht të aspektit fetarë.

 • Evropa prej teknologjisë drejt spiritualizmit

  Njeriu perëndimor vazhdimisht po zhytet në egërsinë e tij, si rezultat i jetës monotone të cilën e jeton, dhe se, njerëzit e Perëndimit, në përgjithësi, po shndë rrohen në ushtri robërish, nën sundimin e makinës. Ata sot po jetojnë të burgosur në civilizimin e tyre gjarpërues (dre- dharak)…, dhe se ata duhet t’i kthehen pasqyrës e cila i njofton ato me vetveten dhe ua kthen atyre njerëzoren… Mirëpo, a thua kush mund ta realizojë një gjë të tillë pos Islamit?!!.. Ide e re, e cila në mesin e atyre që prezantonin nxiti pyetje të shumta, në të cilat u përgjigj dr. Buti, i cili është i njohur për nga urtësia, dituria dhe maturia. Në këtë libër do ta gjeni tekstin e kësaj ligjërate, si dhe pyetjet dhe përgjigjet të cilat pasuan pas mbajtjes së ligjëratës…

 • Gjergji & Ana dhe çelësi i fshehtë i gjithësisë

  Gjergji nuk e kishte menduar kurrë se do t’o hynte një aventure ndërgalaktike. Mirëpo, ja që ndodh pikërisht kjo, dhe ai, bashkë me shoqen e tij të ngushtë, Anën, njihen me një superkompjuter të quajtur Kozmos, i cili jo vetëm që flet por edhe i dërgon të dy ata drejt e në hapësirën kozmike.
  Por të fshëhtat e gjithësisë janë më të mëdha nga sa ua kishte marrë mendja. Dhe jo vetëm që u duhet të bëhen astronautë brenda ditës dhe t’u ruhen vrimave të zeza, por duhet të kujdesen edhe që kompjuteri më i fuqishëm i botës të mos bjerë në dorë të armikut….

 • Ndikimi i besimit në sjelljen e muslimanit

  Përpjekja për t’i qasur të vërtetat e besimit islam , si : elementet , veçoritë dhe ndikimin e tij , me mjete dhe formula bashkëkohore që do të jenë larg mentalitetit dhe polemikave boshe prej të cilave aktualisht nuk kemi kurrfa rë dobie . Pra , me këtë qasje , objektivi ynë kryesor është që t’ua bëjmë të qartë besimtarëve metodologjinë bashkëkohore që duhet ndjekur , duke iu shmangur sa më shumë të jetë e mundur debateve të padobishme e të stërho lluara , të cilat në të shumtën e rasteve kanë qenë objekt studimi vetëm i një elite të ngushtë , duke e anashkaluar masën e gjerë nga njohja e këtyre mësi meve , që në esencën e tyre janë të bazuara në shpalljen hyjnore dhe kanë ardhur për tërë njerëzimin pa dallime shtresore , qofshin ato edhe të dimensi onit kulturor , të cilat jo vetëm që janë të dobishme , por për më tepër , janë një nevojë aktuale urgjente . – Ringjallja e studimeve akaidologjike në dimensione të shumta , si në : ci vilizim , kulturë , shkencë , ekonomi , politikë , si dhe në atë shpirtëror , pasi që muslimanët prej kohësh e kanë humbur orientimin e veprimit nën botëkupti min e besimit islam në fushat e ndryshme të jetës . Prandaj besoj se është ne vojë e domosdoshme sqarimi i ndikimit të besimit në dimensionin hapësinor dhe kohor , si dhe formimi i kuptimeve të reja për nocione të larta ,

 • Burrat Rreth Pejgamberit Sal-Lall-Llahu Alejhi Ue Sel-Lem – Kolosët E Sahabëve

  Pejgamberin sal – lAll – llahu alejhi ue sel – le mosbesimtarët dhe mushrikët e Kurejshëve e kanë quaj El – Emin ( Besniku ) , e tek ai i kanë lënë pasuritë dhe senc më të vlefshme të tyre për të cilat frikoheshin , sepse kis besim tek ai më shumë se sa tek fëmijët dhe familjet e ty e nuk kishte asnjë , që të ishte me sjellje më të mira se ai dhe më i ashpër e më i largët se sa ai ndaj idhujve . Ep këtë afrimi shpirtëror dhe koha e shoqërimit dhe mallëngj ndërmjet Pejgamberit sal – lAll – llahu alejhi ue sel – lem , dhe E Bekrit radijAll – llahu anhu , është përforcuar nga njëri she tek tjetri dhe ka shkaktuar kënaqësinë dhe gëzimin më madh me takimin e tyre dhe dhuntinë shpirtërore me afrim e tyre . O biri im , kështu me të vërtetë cilësitë e hajr afrojnë të mirët kah e mira , ashtu siç pasimi i së keqe bashkon të këqijtë dhe gabimtarët . Djali : O babai im , dua që të më tregosh për punën e pa që ka bërë Ebu Bekër Siddiku radij All – llahu anhu , atë ditë u ka prirë çështjeve ( punëve ) të muslimanëve . Babai : Me tërë kënaqësinë time . Pejgamberi sal – lAll – lle alejhi ue sel – lem , e kishte emëruar Usame ibën Zejdin radij llahu anhu , që të shkonte te fisi Kuda dhe Gare . E ndërsa Usam ishte duke përgatitur ushtrinë e tij Pejgamberi sal – lAll – llc alejhi ue sel – lem , vdiq .

Kategoritë