• Vende dhe personalitete misterioze të përmendura në Kuran

  Ky libër është si rezultat i shumë viteve të trajtimit të kësaj teme dhe në to mund të zbuloni gjithçka që nuk keni dëgjuar apo lexuar më parë për  Hidrin, Dhul-Karnejnin, Harunin dhe Marutin, Lukmanin, Dhul-Kiflin etj. Gjithashtu për vende si: Mesxhidli-Haram, vendi ku bashkohen dy dete, mali i Hudit, mali Kaf, diga e Dhul-Karnejnit etj.

 • Udhëzues për të kuptuar Sunetin dhe Hadithin

  Praktika dhe thëniet profetike të të dërguarit të fundit Muhamed (a.s) paraqesin burimin e dytë të sistemit judikativ islam.
  Ky libër i përgatitur nga autori Mehmet Görmez pikërisht ka për qëllim të shtjellojë mënyrën sesi duhet kuptuar dhe kontekstualizuar traditën dhe thëniet e Muhamedit a.s në epokën bashkëkohore.

 • Marrëdhëniet prind-fëmijë

  Shtëpia Botuese Logos-A para jush sjell veprën madhore mbi një tematikë jashtëzakonisht të rëndësishme, siç janë relacionet prind-fëmijë.
  Vepra në fjalë, u dedikohet të gjithë atyre që duan t’i edukojnë dhe pajisin gjeneratat e së nesërmes me vlerat universale etike.
  Ky libër i vëllimshëm, i ndarë në 23 kapituj dhe i lehtë për t’u lexuar e kuptuar, i trajton thuajse të gjitha aspektet që kanë të bëjnë me familjen, përkatësisht fëmijët.
  Lexuesi në të do të gjejë trajtesa të shumta duke filluar nga themelet e prindërimit, rëndësia e familjes, ndërtimi i karakterit të fëmijës, lidhjet emocionale të tij, përzgjedhja e shoqërisë, e deri te kujdesi që prindërit duhet të kenë nga përdorimi i mjeteve teknologjike nga fëmijët e tyre.

 • Shtyllat e Islamit dhe xhihadi – Interpretim teologjik i shtyllave të Islamit

  Shtëpia Botuese Logos-A para jush sjell librin e akademikut boshnjak Reshid Hafizoviq “Shtyllat e Islamit dhe xhihadi – Interpretim teologjik i shtyllave të Islamit”.
  Në këtë vepër autori i qaset shtyllave të islamit nga një perspektivë filozofike dhe e mistikës islame, ndryshe nga ajo se si jemi mësuar t’i njohim ato.
  E tërë domethënia e librit do të mund të përmblidhej afërsisht në fjalët se mund të thuhet qartë ajo që përgjithësisht mund të thuhet, dhe se për atë që s’jemi në gjendje të flasim duhet detyrimisht të heshtim.

 • Fjalor i terminologjisë fetare

  Shtëpia Botuese Logos-A para lexuesve sjell veprën “Fjalor i terminologjisë fetare”, të akademik Ekrem Murtezait. Botimi i tretë i këtij fjalori përbën një format të përditësuar e të përmirësuar të kësaj vepre.
  Kjo është një prurje e veçantë në ligjëratën akademike dhe në kulturën shqiptare në përgjithësi.

 • Bazat e edukimit islam

  Shtëpia Botuese Logos-A para jush sjell veprën “Bazat e edukimit Islam” të autorit Seid Ismail Ali.
  Në këtë vepër autori Ali ofron një kornizë mjaft të detajuar mbi bazamentet e edukimit dhe të pedagogjisë islame. Konsiderojmë që ky libër përmbush një hapësirë të konsiderueshme kur behët fjalë mbi konceptin islam të edukimit.

 • Të drejtat e bashkëshortëve

  Karakteristikat e femrës, fizike, psikologjike, sociale dhe intelektuale janë përsosmeri absolute për detyrën e cila i është besuar asaj. Edhe karakteristikat e burrit fizike, psikologjike, sociale dhe intelektuale janë përsosmeri absolute për detyrën e cila i është besuar atij. Pra, ata janë plotësues të njeri-tjetrit, jo të ngjashëm.

 • Obligimet ndaj fëmijëve

  Çdo e drejtë korrespondon me një detyrë, dhe çdo detyrë korrespondon me një të drejtë. Dhe për sa kohë prindërit kanë të drejta te femijët, patjetër që edhe fëmijët të kenë të drejta te prindërit.

 • Të drejtat e fqinjëve

  “A e dini cila është e drejta e fqinjit? Nëse ai të kërkon ndihmë – ti e ndihmon atë, nëse ai të kërkon hua – ti i jep hua atij, nëse ai të kërkon përkrahje – ti e përkrah atë, nëse atë e godet ndonjë fatkeqësi – ti atë e ngushëllon, nëse ai vdes – ti atë e varros, nëse ai sëmuret – ti e viziton atë…”

 • Shkaqet e shtimit të furnizimit

  Të merren shkaqet, të hyjnizohen dhe të harrohet Allahu, është çështje shumë e lehtë, siç ndodh në botën perëndimore. Të mos merren shkaqet, e të mbështetesh tek Allahu me naivitet, përtej naivitetit, giithashtu është e lehtë. Por pozicioni i plotë është, të merren shkaqet, sikur të jenë gjithçka, pastaj të mbështeteni tek Allahu, sikur të mos jenë ato asgjë.

 • Respekti ndaj prindërve

  “…Mos u thuaj atyre as ‘uh!’…” është e barabartë me një vështrim të ashpër ndaj prindit tënd, është e barabartë me një mbyllje të derës me përplasje, është e barabartë me një lëvizje të duarve me mërzitje. Pra, ndonjë veprim, ose ndonjë fjalë, ose ndonjë shenjë, ose ndonjë shprehje, ose ndonjë lëvizje, ose ndonjë sjellje që është e barabartë me fjalën ‘uh’, e merr giykimin e saj.

 • Lidhjet farefisnore

  Mbajja e lidhjeve farefisnore është obligim i urdhëruar, shpërblimi i të ciles në këtë botë manifestohet me rritje të furnizimit dhe zgjatje të jetës. Kush dëshiron të ketë bollëk në furnizimin e tij, le t’i mbajë lidhjet e tij farefisnore. Mbajtja e lidhjeve farefisnore fillon me vizitë, pastaj vazhdon me interesim për kushtet, pastaj me ndihmë, kurse më pas me udhëzim për tek Allahu i Plotfuqishëm.

 • Shtëpia e lumtur

  Nëse njeriu është i lumtur në shtëpinë e tij, ai është i lumtur edhe në punën e tij. Nëse ai është i qetë në shtëpinë tij,  ai do të jetë produktiv në punën e tij. Shtëpia është themeli i shoqërise, është tulla e parë e ndërtesës. Nëse shtëpia është e shëndoshë, edhe shoqëria do të jetë e shëndoshë.

 • Lumturia e vërtetë

  A jemi krijuar ne për t’i kënaqur epshet deri në majë të kokës? Edhe nëse zhytet njeriu në kënaqësinë e përkohshme, ajo nuk i siguron atij lumturi të vazhdueshme, dhe aq më pak, kur aftësia e njeriut për ta shijuar materien është e kufizuar, sepse rinia nuk është e përhershme, shëndeti vien duke u dobësuar dhe pasuria mund të zhduket. Pra, përse jemi krijuar?

 • Furnizimi hallall

  Nieriu është i prirë për një dëshire të pakufizuar për furnizimin e tij. Ka thënie të ndryshme, ka propozime të ndryshme dhe ka edhe koncepte të ndryshme reth furnizimit, shumica e të cilave nuk kanë bazë në fe, shumica e tyre rezultojnë nga levizja e jetës, por e vërteta është se çështja e furnizimit është një bazë e madhe prej bazave të fesë.

 • Familja muslimane

  Familja është qeliza e parë në ndërtimin e shoqërisë. Nëse familja është kohezive edhe shoqëria do të jetë kohezive, kurse nëse familja shpërbëhet atëhere edhe shoqëria do të shpërbëhet. Familja në Islam e ka vendin e saj. Familja bazohet në dashuri dhe simpati. Martesa në Islam është vendbanim për shpirtin, rahati për zemen, stabilitet për ndërgjegjen dhe bashkëjetesë mes burrit dhe gruas e bazuar në dashuri, mëshirë, harmoni, bashkëpunim, këshillë dhe tolerancë.

Kategoritë