POSTA FALAS PËR BLERJET MBI 60. -CHF (BRENDA ZVICRËS) NDËRSA JASHTË ZVICRËS POSTA 14.90. -CHF
 • Shteti Shqiptar, nga Konferenca e Londrës në bashkimin me Italinë 1913-1939

  Amedeo Xhanini, diplomat dhe senator italian, ekspert konstitucionalist, i gjysmës së parë të shekullit 20, është i njihur si ndër autorët me kompetencë të spikatur tekniko-jurisike të legjislacionit ndërkombëtar.

  Me përvojë të veçantë në botë  akademike, ai njihet si autor i një sëri studimesh në fushën juridike konstitucionaliste ndërkombëtare.

 • Shqiptarët përballë pushtuesve

  ” Shqiptarët përballë pushtuesve ” , është për mbledhje e shkrimeve dhe të dokumenteve të veçanta arkivore , me interes për historiografinë bashkëkohore shqiptare , të botuar gjatë viteve 2008-2010 në revistën ” ARENA ” , e cila doli në kuadër të gazetës KOHA – Shkup . Shkrimet ( gjithsej 26 ) , trajtojnë problemin shqiptarë të Kosovës e të trevave lindore ( Maqedonisë së sotme Veriore ) , në harkun kohor 1920-1990 . Siç është e njohur , brenda kësaj hapësire kohore , në këto toka etnike shqip tare u instaluan regjime dhe pushtues më të ndryshëm , tre prej të cilave njihen botërisht si më të egra : ai hegjemonist serb 1918-1941 , pushtuesi bullgar 1941-1944 dhe së fun di regjimi komunist jugosllav , i cili në këto toka u vendos menjëherë pas mbarimit të Luftës së Dytë Botërore ( nën tor – dhjetor 1944 ) dhe zgjati deri në rënien e komuniz mit , përkatësisht me shpërbërjen e Federatës komuniste jugosllave ( 1991 ) . Ajo çfarë është me rëndësi të thuhet për lexuesit shqip tarë dhe jo vetëm , është fakti se , të gjitha shkrimet , pa përjashtim , mbështeten në burimet relevante arkivore , të zbuluara gjatë hulumtimit tim shumëvjeçarë nëpër depot e arkivave të ish republikave jugosllave e të Kosovës , përkatësisht të Shkupit , Prishtinës , Beogradit dhe Lub janës . Pikërisht , në mbështetje të këtyre burimeve , kjo për mbledhje hedh dritë mbi politikën e dhunshme shtatëdh jetëvjeçare , që tre regjimet , përkatësisht pushtuesit e sipërpërmendur , e zbatuan ndaj popullsisë së pambrojtur shqiptare , në radhë të parë ai hegjemonist serb , si dhe ai komunist jugosllav – maqedonas , të cilët për synim kishin

 • Qytetet e Shqipërisë

  Personaliteti intelektual i Sami Frashërit ka një karakter shumëpërmasor dhe shfaqet në një moment thelbësor të ngjizjes morale dhe afirmimit politik si të kombit shqiptar ashtu dhe të atij turk . Kombe të cilët ishin në procesin e shndërrimit nga faktorë natyrorë , etnikë dhe historikë , në faktorë politiko – kom bëtarë . Dhe ky proces domosdoshmërisht kërkon , krahas dhe përtej faktorëve natyrorë e historikë që e dallojnë atë kundrejt të tjerëve , një lëvizje iluministe politiko – kulturore që shërben , ashtu si fryma për trupin fizik të një gjallori , për t’i dhënë vetë dijen dhe kuptimin identitar trupës shoqërore , si dhe për të shënuar kthesën historike në jetën kombëtare . Lëvizje të tilla promotore i kanë dhënë fizionominë spika tëse shumë kombeve europianë , dhe është fryma iluministe ajo që i dha identitetin politik kombëtar francezëve , ashtu si Risorxhi mento italianëve

 • Një histori e përmbledhur e SHQIPËRISË

  Një histori e përmbledhur e Shqipërisë paraqet historinë e Shqipërisë dhe popullit të saj, brenda kontekstit të tyre ballkanik dhe evropian.
  Kjo përmbledhje tregon udhëtimin e vendit nga e kaluara e tij e lashtë, ende e mbështjellë me mistere dhe polemika,
  përmes tranzicionit të vështirë nga një formë veçanërisht brutale e komunizmit në një formë demokracie dhe ekonomie tregu në zhvillim.
  Bernd Fischer dhe Oliver Schmitt sfidojnë disa nga tregimet tradicionale në lidhje me origjinën e shqiptarëve dhe marrëdhëniet midis
  shqiptarëve dhe fqinjëve të tyre ballkanikë.

 • TË BËSH LUFTË MODERNE

  E shëmtuar ,tronditësë ,e fikshme ,lufta erdhi edhe një herë në Europë në mars të vitit 1999 .
  Bota shihte e tmerruar ndërsa makina ushtarake e Jugosllavisë sulmonte shtetasit e saj në Kosovë.
  Fotografitë e refugjatëve që iknin dhe historitë e vrasjeve ishin në krye të lajmeve.
  Që nga fundi i Luftës së ftohtë konflikti etnik ishte bërë vdekjeprurës dhe fuqitë e mëdha dukej se ngurronin të përfshiheshin.
  Autori këtë libër ja kushton djelmoshave dhe vashave të forcave të Armatosura ,Sekretarit të përgjithshëm,
  shtetasëve dhe liderëve të shteteve anëtare të Natos.

 • MUJË LOSHI

  Ky libër ndahet në katër pjesë:
  1.Pjesa e parë përmban të dhëna për fshatin Pemishtë ,vendlindje e Mujë Loshit dhe shumë ortakë të tjerë,një biografi të shkurtër
  për Mujë Loshin,për kontributin e madh të tij si pajtimtar,si krijues e bartës i tregimeve popullore.
  2.Pjesa e dytë është një bashkëbisedim imagjinar ku 777 pyetjeve të autorit u përgjigjet në mënyrë filozofike Mujë Loshi
  3.Pjesa e tretë përmban anektoda të Mujë Loshit të cilat nuk janë botuar më parë.
  4.Në pjesën e katërt janë përfshirë dhjetëra fotografi.

  MUJË LOSHI

  CHF22.90
 • Rebelët,besimtarët,të mbijetuarit

  Historia e trojeve shqiptare është pak e njohur dhe e studiuar jashtë.
  Për gjysmë shekulli Shqipëria ishte nën një regjim komunist izolimi dhe pavarësie ndërsa Kosova ishte nën sundimin e Titos.
  Afro gjysmë mijëvjeçari tokat shqiptare ishin pjesë e Perandorisë osmane.
  Ky libër mbulon një gamë të gjërë çështjesh,të cilat tregohen në formë kronologjike nga shekulli i XV deri në shekullin e XX.
  Temat e diskutuara në këtë libër lidhen në shumë mënyra me zhvillimet dhe interest specifike jashtë trojeve shqiptare.
  Këto çështje përfshijnë konvertimin fetar,metodat e skllavërimit në perandorinë osmane.

 • Ballkani në shekullin XX – Një histori post-imperiale

  Në këtë libër përshkruhet me detaje historia post- imperiale e cila ishte epoka pas perandorive ,pra ajo nacionale .
  Lufta e parë botërore pati një efekt përshpejtues për perandoritë .
  Pas vitit 1918 strukturat etnike dhe fetare që kishin lënë pas perandoritë ishin në kundërshtim me përpjekjen për homogjenizim etnik .
  Këtë kundërthënie vendet e Ballkanit e zgjidhën me dhunë .
  Pra historia post-imeriale është histori e dhunës .
  Libri ka si qëllim të tregojë se si shtetet nacionale ,në 2 dekadat e luftës.

 • Dielli i Allahut shkëlqen mbi Perëndimin

  Ky libër ka për qëllim t’i shlyejë botës arabe një borxh të vjetër, atë të njohjes. Dhe, në këtë aspekt, ai trajton një numër shumë të madh ndikimesh të drejtpërdrejta ose jo të qytetërimit arab – megjithëse është e pamundur të citohen të gjitha, çka nuk do të thotë se i detyrohemi gjithçka!

   

 • Lulishta e Dritave Jeta E Profetit MUHAMED A.S

  Jetëshkrimi i të Dërguarit Muhamed (s.a.u.s.) na mëson edhe metodën që duhet ta ndjekim për t’i thirrur njerëzit në besimin e pastër

  dhe për ta rimëkëmbur ymetin islam.

  Libri që kemi në dorë, është një përmbledhje e jetëshkrimit të Profetit Muhamed (s.a.u.s.). Libri është shumë i këndshëm për këdo që dëshiron ta njohë jetën e të Dërguarit Muhamed (s.a.u.s).

  Ky libër mund t’u lexohet fëmijëve në familje, nxënësve nëpër shkolla, xhematit në xhami.

  Shokët e Profetit Muhamed (s.a.u.s.), u mësonin fëmijëve të tyre kronikat e ngjarjeve të Profetit (s.a.u.s.), ashtu siç u mësonin atyre një sure të Kur’anit.

 • Politizimi i Islamit

  Libri merret me ringjalljen islame (revivalizmin) si pjesë e procesit të përgjithshëm të transformimit socioekonomik dhe kulturor.Kjo vepër është gjithashtu një përpjekje për ta paraqitur në mënyrë sa më të plotë fotografinë tërësore të Shtetit Osman – me të gjitha përmasat e tij politike, ekonomike, shoqërore dhe kulturore në mënyrë që drejtimi i modernizimit osman-turk islam të kuptohet në mënyrën e duhur.

 • Fenomenët e civilizimit islam

  Ekziston një numër i madh, madje edhe njerëz të arsimuar, të cilët nuk dinë asgjë për Islamin dhe civilizimin islam. Përkundrazi, ata kanë një imazh shumë negativ ndaj islamit, të cilin në mendjen e tyre e kanë rrënjosur burime jo të besueshme. Ato janë disa vizione të veçanta, më afër emocioneve të flakta, të cilat ekzistojnë në mendjet e tyre dhe për shkak të të cilave ata besuan në shumë gjëra pa një hulumtim paraprak të thellë, objektiv dhe shkencor. Për shkak të gjithë këtyre gjërave, i vetmi rezultat ishte largimi i këtyre njerëzve nga Islami, nga sistemi dhe civilizimi i tij, sepse njeriu është armik i asaj që nuk e njeh. Prandaj, ky libër paraqet një pasqyrë gjithëpërfshirēse dhe reale e cila shumë nga ata do t’i mahnitë dhe me siguri do t’ua zgjeroj horizontet e tyre duke u ofruar mundësinë për një fillim të ri kur bëhet fjalë për botëkuptimin e tyre ndaj Islamit.

   

   

   

   

 • Gjeopolitika e Mesdheut

  Për të kuptuar gjeopolitikën e Mesdheut, nuk duhet të mjaftohemi vetëm me kuadrin e Mesdheut, por të shohim më tutje. Matanë Mesdheut, përshembull, në Irak, superfuqia amerikane ka dislokuar forcat e saj  përtej Atlantikut. Pra, duhet pasur parasysh edhe konfliktet që zhvillohen më larg Mesdheut, sepse pasojat e tyre ndihen edhe në Europën Perëndimore. Ky libër sjell një këndvështrim të ri për këtë rajon dhe gjeopolitikën globale.

 • Komenti i librit të TEUHIDIT

  Në këtë koment trajtohet gjerësisht TEUHIDI i Allahut të lartësuar që është tema më e rëndësishme e fesë islame.Shtjellohet Teuhidi rububije,uluhije dhe el esma ue sifaat.

 • Çrrënjosja e radikalizmit

  Ky libër është një studim teologjik, historik, psikologjik dhe sociologjik mbi radikalizmin fetar referuar të gjitha lëvizjeve dhe rrymave brenda islamit, duke sjellë ide, analiza, udhëzime dhe frymëzime. Një libër i nevojshëm për shoqërinë shqiptare.

 • Historia e marrëdhënieve ndërkombëtare vëllimi ll

  Pas Luftës së Dytë Botërore nisi Lufta e Ftohtë ndërmjet SHBA – së dhe Bashkimit Sovjetik. Bota u bë me dy pole. Secila nga këto dy superfuqi mblodhi rreth vetes aleatë dhe klientë. Nga njëra anë ishte kampi socialist, nga ana tjetër ishte bota e lirë. Shpejt doli edhe një forcë e tretë, e cila përpiqej të mbante distancë nga dy polet kryesore.

Kategoritë