• DAVIDI DHE GOLIATI

  Davidi dhe Goliati është një libër për atë që ndodh kur njerëzit e zakonshëm vihen përballë gjigantëve. Me “gjigantë” unë nënkuptoj kundërshtarët e fuqishëm të të gjitha Ilojeve, që nga ushtritë dhe luftëtarët e mëdhenj e deri tek paaftësitë, fati i keq dhe shtypja

 • Studime Kur’anore

  Një libër i shkruar me mjeshtri dhe shtjellon tematika të ndryshme të nxjerra nga rrëfimet kur’anore.Konsiderojmë që libri pasuron
  përkthimet në gjuhën shqipe mbi teologjinë islame.

 • Flakja e shqetësimeve

  PROFETI JUNUS [ALEJFII SELAM] “Edhe Junusi ishte nje nga to Derguarit tane.” [Es-Saffat: 139] Ne te frymezuam ty me shpallje sikurse e patem frymezuar Nuhun dhe Pejkamberet pas tij; e patem frymezuar Ibrahimin, Ismail-in, Is’hakun, Jakubin dhe pasardhesit e tij, Isa-in, Ejubin, Junusin, Harunin, Sulejmanin, e Davudit i patem dhene Zeburin.” [En-Nisa: 16341 “(Shperbylem) Edhe Ismailin, Eljesane, Ju-nusin dhe Lutin. Te gjithe keta i vecuam mbi njerezit tjere.” [El-En’am: 86] “Po Zoti i tij, e beri ate te zgjedhur prej te mireve.” [El-Kalem: 501 I lindur ne Ninevah, Mosul’, Junus bin Matta ishte njeri nga dy Pejgamberet i cili u emerua sipas nenes se tij, tjetri ishte Isa [alejhi selam].

   

 • Fundi i Botës

  Sa herë që njeriu zhvillohet dhe mendon se e ka zotëruar Tokën dhe gjithçka që ndodhet në të,si dhe mendon se ka mundësi të bëj në
  të ç’të dëshiroj,pikërisht atëherë vjen urdhri i Allahut i cili shkatërron çdo gjë.

 • Fragmente nga jeta e Sahabëve

  Thotë Abdullah ibn Mesudi (Allahu qoftë i kënaqur me të) Nëse dikush deshiron ta merr për shembull dikë le ti merr ata që kan vdekur sepse të gjallët, nuk janë të sigurt nga sprovat. Nuk mund të gjesh njerëz më të mirë për ti marr si udhrrëfyes sesa shokët e Muhamedit (salallahu alejhi ve selem) Njerëzit me zemra më të mira të këtij Umeti, njerëzit më të thelluar në ditur, ishin mesatar në fe dhe më së miri e ndiqnin rrugën e të dërguarit, njerëz të cilët Allahu i zgjodhi të jenë shoqërues dhe ndihmues së fesë së Tij, dinja vlerën atyre dhe kapuni pas udhëzimeve të tyre se me të vërtet ata ishin të udhëzuar në rrugën e drejtë. Libri në vete përmban historin e 27 Sahabeve.

 • Gjykimi i papërfunduar i Sllobodan Milloshaviqit

  Ky libër ofron një analizë të hollësishme të procesit gjyqësor ndaj ish-udhëheqësit serb Sllobodan Millosheviq në Tribunalin Penal
  Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë (TPNJ). Me vdekjen e parakohshme të Millosheviqit në mars 2006, procesi gjyqësor ndaj tij mbeti i papërfunduar.
  Megjithëse objektivat tradicionalë të së drejtës penale, si ndëshkimi, drejtësia për viktimat dhe parandalimi,nuk u arritën,
  arkivi rreth procesit gjyqësor ndaj Millosheviqit është një burim i rëndësishëm historik për hulumtuesit e fushave të ndryshme.

 • Koment i Akides të Tahaviut – Xhevahiri i Besimit

  Libri Xhevahiri i Besimit,i cili është koment i Akides të Tahaviut ështe libri i rradhes i Dr.Shefqet Krasniqit në të cilin
  shtjellohet në mënyrën më të saktë akidja, apo besimi i muslimaneve rrespektivisht i Ehli Synnetit dhe Xhematit.
  Ky liber paraqet besimin e Ebu Hanifes dhe nxënësve të tij pastaj mësuesve të tyre deri tek Abdullah bin Mesudi,Aliu, r.a dhe të tjerë deri
  tek Pejgamberi [sal-Allahu alejhi ve sel-lem].Nga ky libër mësojmë se si ta njohim krijuesin, si ta adhurojmë Atë.

 • Ali Pasha

  I shkruar gati 40 vjet pas vdekjes së Ali Pashë Tepelenës, prej një prej personazheve më të njohura të letrave franceze, një shkrimtar sallonesh do ta quaja Aleksandër Dumas, “Ali Pasha, krime famëkeqe” është konsideruar nga historianët, si një nga biografitë më të mira kushtuar kësaj figure kaq kontroverse të historisë sonë.

  Ali Pasha

  CHF19.90
 • Ferid Pashë Vlora, Një jetë shtet

  Libri në fjalë është jetëshkrimi dhe veprimtaria politike e personalitetit,i cili e mbante postin e kryeministrit gjatë kohës së
  sundimit të sulltan Abdylhamidit II.Ferid Pasha vinte nga një familje e njohur aristokratësh vlonjatë,e cila për vite të tëra
  i kishte shërbyer Perandorisë shumëkombëshe Osmane dhe që, njëherazi, ishin arkitektët e Shqipërisë.Autori, në këtë libër,
  vë në dukje edhe kontributin e Ferid Pashës në pavarësinë e Shqipërisë.

 • Furnizimi për botën tjetër

  Ibn Rexheb El-Hanbeliu per Ibn Kajjimin kishte thene:”Nuk kam pare kurre njeri si ky,nuk kam takuar njeri me te dijshem se ky ne
  te kuptuarit e kuptimeve kuranore,te sqarimit te Sunnetit dhe te dispozitave te besimit.Ky dijetar i nderuar,la pas vetes 98 vepra madheshtore,
  te cilat i ka cekur dijetari Beker Ebu Zejd ne vepren e tij: “Ibn Kajjim el-Xhevziffe —jeta, &gjurmet dhe veprat e tij “.

 • Fjalimet TED

  Ky libër është jo vetëm më i ploti në fushën e të folurit në publik,por edhe i shkëlqyer në perceptimin e mënyrës se si duhet
  të komunikojmë dhe të paraqitemi.Nëse keni planifikuar të artikuloni edhe një fjalë të vetme me zë të lartë,
  ky është libër që duhet të lexoni.Libri më mbush me shpresën se fjalët munden, në ditët tona, të ndryshojnë botën.

  Fjalimet TED

  CHF19.90
 • 400 Këshilla dhe udhëzime Islame

  400 këshillat përfshijnë jetën e përditshme të një muslimani duke filluar nga ana shpirtërore,
  përcaktimi i vijës fetare, motivimi për vepra të mira, të shëndosha dhe të dedikuara drejtë,
  përfshijnë ritet islame ditore, javore, mujore, vjetore e të jetës, pastaj parimet ekonomike e tregtare, jetën martesore,
  veshmbathjet, ushqimet, udhëheqjen, kodin penal, kodin etiko-moral etj.

 • KUJDES! Nga përgojimi dhe mbartja e fjalëve

  Hamdi i takon Vetem AllIlahut subhanehu ue teala .Ate e falendcrojme, prej Tij falje dhe udhezim kerkojme, tek Ai mbeshtetemi, prej Tij kerkojme mbrojtje  nga sherri i vetvetes dhe i veprave  tona te keqija , ke e  udhezon AIlahu subhanehu ue  teala, ai eshte i udhezuar, e ke con  ne dalalet (humbje), per te nuk ka udhezues tjeter pervec Tij. Paqja, meshira dhe  bekimet e  Alllahut subhanehu ue teala , qofshin mbi Te Derguarin, meshiren e njerezimit, Pejgamberi qe nuk dinte shkrimin e  leximin, te sinqertin dhe  besnikun, Muhammed iben Abdullahun, i cili ka thene: “Veprat vleresohen sipas vellimeve dhe cdokujt i takon ajo qe e ka per qellim…

 • E folmja dhe folklori i Patishka Rekës

  Duke ditur se koha realisht ndryshon dhe me kalimin e viteve gjithçka mund të kalojnë në Rrefime” por edhe në “harresë”, dhe duke ditur faktin që ajo që shkon në histori është e pakthyeshme, më lindi ideja që shumë rrëfime, shumë fjalë të vjetra, rite e këngë, t’i përmbledh një një libër, më qëllim që këto që thash më lart të mbeten të shkruara dhe në të ardhmen të mbeten si dëshmi për një gjuhë që ndoshta një dite do të harrohet. Brezat e vjetër po ikin nga kjo botë, bashkë me historitë e tyre. Çka do të dinë brezat e ri për të kaluarën nëse nuk kemi dokumente, shënime a gjurmë të cilat do të jenë ura lidhëse mes brezave që ikin dhe atyre që vijnë pas.

 • Zgjedhja të përqafosh të mundurën

  Në këtë libër,bazuar në historinë e saj të Holokaustit,
  si dhe në historitë e jashtëzakonshme të njerëzve që ka ndihmuar falë profesionit që ushtron, tregon se mund të arrijmë të çlirohemi
  e të fitojmë tërësisht mbi vuajtjet që mbartim me vete, vetëm nëse jemi në gjendje të përballemi me ato që i kanë shkaktuar –
  njerëz apo kujtime qofshin.Një libër i ngrohtë dhe i shkruar me dashuri, që diagnostikon deri në thellësi shpirtin njerëzor dhe të pajis
  me aftësinë për t’u shëruar!

 • Lëvizja kaçake në Kosovë (1918-1928)

  Lëvizja Kaçake lindi si formë e rezistencës kundër pushtuesit të huaj.Me këtë emër njihet në periudhën turke në shkeullin XV-XVI,
  e cila kishte më tepër karakter ekonomik sesa politik.Kjo lëvizje vjen duke u shtuar gjithnjë e më tepër dhe merr formën e rezistencës
  politike në truallin shqiptar,posaçërisht në gjysmën e dytë të shekullit XIX e bëhet më masive pas shuarjes së  Lidhjes së Prizrenit.

Kategoritë