POSTA FALAS PËR BLERJET MBI 100.-CHF (BRENDA ZVICRËS)
  • Akaid, bazat e besimit Islam

    Duke u bazuar në faktin që akaidi është lëndë fundamentale, e cila mësohet në Medrese, që sugjeron edhe vetë emërtimi i tij ( akaid – grumbull bindjesh islame ) si dhe që mbështetjen dhe fuqinë e bindjes bazohet në përceptimi teorik dhe praktik i të gjithë njohurive të tjera të nxjerra nga burimi i Sheriatit, qëllimi i akaidit është që njerëzit të njoftohet me të vërtetat themelore të fesë  të përkufizuara në gjashtë shartet e imanit, si dhe që ta fusë në thelbin e fesë si nevojë e përhershme e njeriut.

Kategoritë