POSTA FALAS PËR BLERJET MBI 100.-CHF (BRENDA ZVICRËS)
 • Fikhu Zekat 1 – E drejta e Zekatit

  Studim komparativ i dispozitave dhe i filozofisë së zekatit në dritën e Kuranit dhe Sunnetit

 • Komunikimi mes brezave

  Mirëpo, ndërrimi i gjeneratave, prej të cilave varet vazhdimësia e gjinisë njerëzore, imponon përgjegjësi dhe obligime ndaj brezave, gjë që, në fakt, jand përgjegjësi dhe obligime ndaj jetës dhe gjinisë njerëzore, në përgjithësi. Islami nuk e sheh njeriun thjesht si një krijesë të përbërë nga materia, të cilën nëse e kthen në elementet e tij esencial, do të ballafaqohesh me numra që e përshkruajnë sasinë e elementeve që përmban trupi i tij, por Islami e trajton njeriun si krijesën më të dalluar të Allahut që u soll në këtë botë me mision të caktuar dhe për të cilin u shpallën libra qiellorë e u dërguan lajmëtarë nga Zoti, që të jenë mësues dhe prijës të njerëzimit në të mira e të mbara.

 • Shenjat në rrugën e hixhretit

  Çdo vit, muslimanët në katër anët e botës e përkujtojnë ngjarjen e rëdësishme të historiasë Islame. Hixhretin, i cili pati jehonë te madhe në botë, dhe pas tij jeta e muslimanëve mori formë të re të organizimit. gjegjësisht muslimanët u bënë subjekt i rëndësishëm në hartimin e historisë, ata u paraqitën faktorë kyç dhe me influencë në skenën botërore dhe lanë gjurmë të thella në sfera të ndryshme të jetës njerëzore.

 • Ekstremizmi në emër të Islamit

  Në këtë libër bëhet një hulumtim, fillimisht, rreth historikut të qasjeve ekstremiste dhe identifikimit të faktorëve të cilët ndikojnë në sjelljet e skajshme të individëve, në rastin tonë të ca grupeve muslimane, e që idenë dhe veprimtarinë e ushtrojnë përmes formave të dhunshme të radikalizmit dhe ekstremizmit.

 • Rojtarët e identitetit

  Ky libër na vjen në ndihmë duke na i kujtuar dhe freskuar të disa emra dhe histori, të atyre njerëzve që e ruajte këtë fe. Që e mbrojtën me fanatizëm të madh identitetin e tyre fetar dhe nuk u lëkundën përpara sprovave të ndryshme. Ky libër duhet të na shërbejë si referencë dhe si shembull edhe neve dhe ta lusim Allahun xh.xh. që të na bëjë nga ata të cilët kontribuojnë në ruajtjen e identitetit të popullit të tyre.

 • Karakteri i muslimanit

  Pejgamberi i All-llahut ka sqaruar qartë se besimi i fortë pa dyshim prodhon karakter të fortë, dhe se rënia rapide e moralit përfundimin e ka në dobësimin e besimit, në bazë të madhësisë së të keqes apo dobësisë së saj. Lidhur me njeriun e pandërgjegjshëm, me sjellje brutale, i cili bën punë të ndyta pa u brengosur prej askujt.

 • Djaloshi guximtar Aliu radijallahu anhu

  Djaloshi guximtar Aliu radijallahu anhu është një përshkrim i shkurtë i jetës së Kalifit të katërt të muslimanëve.

 • Portreti i të riut musliman

  Është plotësisht i pakontestueshëm fakti se rinia paraqet boshtin kurrizor të një shoqërie dhe zemrën e një populli, gjegjësisht forcën më të madhe, më serioze, më efikase dhe adekuate e thirrur për të bërë ndryshime, reforma, kthesa dhe ndryshime serioze dhe kualitative në shoqëri, të cilat në fakt edhe paraqesin nevojë dhe diktim të kohës.

Kategoritë