• Bazat e besimit te Imami Ebu Hanife

  Autori i librit sjell materiale dhe argumente të bollshme lidhur me pikat elementare të mospajtimeve në mes medhhebeve. Andaj duke e shikuar si tërësi, libri është argument i mjaftueshëm për të zotët e mendjes, që pas shtjellimit të gjitha temave të mund të kuptojnë se e vërteta është një dhe në bazë të saj secili mund të përfundojë se ndarjet, mospajtimet dhe divergjencat nuk kanë aspak vend në mesin e muslimanëve, posaçërisht në këtë kohë të trazirave të ndryshme sociale, politike dhe posaçërisht të aspektit fetarë.

 • Bazat e pedagogjisë Islame

  Fëmija i periudhës së sotme shkollore, pothuajse nga të gjitha anët është i rrethuar me kultura të ndryshme, të cilat edhe konfrontohen ndërmjet veti, vendstrehime të neveritshme, qytetërime rivale, kundërshtarë të armiqësuar dhe shumë kundërthënie tjera. Ky ambient e fundos fëmijën në thellësitë e errëta të deteve ku ndeshen të gjitha ato rryma, ndërsa aty fëmija i ngratë në ato thellësi, të mbuluar me valët njëra mbi tjetrën, mbi të cilët janë retë shqelmon pothuajse, nuk mund të njoh as dorën e vetë. Çdo here kur ndaj tij zgjatet dora që dëshiron ta largojë prej aty, një dorë tjetër, më e fuqishme, më me ndikim dhe në pamje më tërheqëse, pa mëshirë e tërheq pas.

 • Akaid, bazat e besimit Islam

  Duke u bazuar në faktin që akaidi është lëndë fundamentale, e cila mësohet në Medrese, që sugjeron edhe vetë emërtimi i tij ( akaid – grumbull bindjesh islame ) si dhe që mbështetjen dhe fuqinë e bindjes bazohet në përceptimi teorik dhe praktik i të gjithë njohurive të tjera të nxjerra nga burimi i Sheriatit, qëllimi i akaidit është që njerëzit të njoftohet me të vërtetat themelore të fesë  të përkufizuara në gjashtë shartet e imanit, si dhe që ta fusë në thelbin e fesë si nevojë e përhershme e njeriut.

 • Hyrje në bazat e besimit Islam

  Kohët e fundit sidomos gjatë dhjetëvheçarit të fundit, kur ka vërshuar një varg titujsh me karakter sektar rreth besimit dhe pikëpamjeve islame, vërehet mungesa e literaturës së mirëfilltë synite, e bazuar në literaturën klasike islame, por e shkruar në frymën dhe gjuhën bashkëkohore.

Kategoritë