POSTA FALAS PËR BLERJET MBI 100.-CHF (BRENDA ZVICRËS)
  • E drejta Islame, Burimi dhe zhvillimi

    “Supozoj, se është krejt e arsyeshme dëshira e gjeneratës së sotme të muslimanëve përparimtarë që sërish t’i interpretojnë parimet themelore juridike në dritën e përvojës së vet personale dhe kushteve të ndryshuara të jetës bashkëkohore. Kurani na mëson se jeta është proces i krijimit konstant progresiv, që kërkon që çdo gjeneratë, e udhëhequr por e papenguar nga puna e paraardhësve të vet, ka të drejtë të zgjidhë problemet e veta personale».”  (Muhamed Ikball)

Kategoritë