• Flakërime dashurie

    Për herë të parë vjen një përmbledhje e plotë në shqip e mençurisë poetike të Rumit. Poezia ime është si bukë Egjipti; po kaloi nata nuk hahet dot më. Haje taze, para se pluhuri ta zërë! Vendin e ka në tropikët e vetëdijes, por në këtë botë nga të ftohtit vdes. Si peshku plandoset përdhe një çast për tu bërë tërësisht pa jetë më pas. Nëse e ha duke pandehur për taze do të pikturosh shëmbëlltyra fantazi. Përfytyrimin tënd do kesh përpirë, dhe jo këto fjalë të moçme o njeri.

  • Porosi Dashurie

    Në këtë libër dotë lexoni: Kuptimi i domethënjes së dashurisë nga një prespektivë Islame, Njohja e mëshirës dhe e urtësis së All-llahut subhanehu ve teala i cili ka zbritu rregullat e dashurisë përmes martesës si dhe trajtimi i bashkshorteve mes vete etj.

Kategoritë