• Dija dhe shkenca në qytetërimin Islam

    Në ditët e sodit veçanërisht me veçorinë aktive të botëkuptimeve pozitiviste dhe shkencore, së bashku me dëmtimin serioz që teknologjia e përparuar ia ka shkaktuar mjedisit, si dhe me ardhjen në aktualitet ditor të inxhinierisë gjenetike, klonimit dhe përfundimit të jetës në aspekt mjekësor (eutanazi), mëdyshja fe-shkencë ka fituar përmasa të ndryshme, se paku hapësira përfshirëse i është zgjeruar së tepërmi.

Kategoritë