POSTA FALAS PËR BLERJET MBI 100.-CHF (BRENDA ZVICRËS)
  • Banorët e shpellës

    Ne po të rrëfejmë saktë çështjen e Banorëve të Shpellës. Ata ishin disa djelmosha, kishin besuar Zotin dhe Ne i forcuam në rrugën e drejtë. – Surja Kehf 13.

  • Kiameti është afër

    Duke pare rëndësinë e madhe të kësaj teme, nevojën që ka populli ynë për të, kam vendosur që me modesti të plotë ti qasem kësaj teme mjaft të gjërë duke u munduar të përmbledh shenjat më kryesore, gjërat më të rëndësishme të cilat veçse janë duke ndodhur apo do të ndodhin në prag të kiametit, në një libër jo edhe aq i madh, me një stil sam ë të thjeshtë. Duke u munduar gjithherë të cek pikat më të rëndësishme dhe më të vleshme për shoqërinë tonë.

  • Besimi në Kader

    Nuk ka dyshim se ndër çështjet më të rëndësishme që njeriu duhet ta dijë dhe te punojë me të është çështja e kaderit. Besimi i plotë në të është kusht i imanit, është bazë e forte e dinit Islam, pjesë e pandashme e tevhidit dhe njëshmërisë së Allahut xh.sh., është njohje e Zotit, mbështetje tek Ai.

Kategoritë