POSTA FALAS PËR BLERJET MBI 60. -CHF (BRENDA ZVICRËS) NDËRSA JASHTË ZVICRËS POSTA 14.90. -CHF
 • Geniesse dein Leben

  Dieses Buch, ist kein Produkt eines Monats oder eines Jahres, sondern stellt Studien dar, die ich in den letzten 20 Jahren gemacht habe. Allah hat mir Seine Gnade und Seine Güte gewährt, circa 20 Bücher zu verfassen. Jedoch ist das, mir liebste, informationsreichste und wertvollste Buch, dieses Buch.

 • Koment i kaptinës Haxh

  Surja Haxh është surja e 22-të sipas renditjes në Kur’an, por e 105-ta sipas radhitjes së shpalljes. Ajo ka zbritur pas sures Nur dhe para sures Munafikun. Ka 78 ajete, 1291 fjalë dhe 5075 shkronja.

 • Koment i sures Shuara ( Poetët )

  Kjo Sure quhet  Shuara ( Poetët ) për shkak se është e vetmja sure në Kur’an e cila përmendë poetët, pasi në fund të kësaj sure Allahu i Madhëruar bën krahasimin mes poetëve të lajthitur ose të devijuar  dhe poetëve musliman të udhëzuar. Me këtë emërtim është emërtuar edhe nëpër leksikone të ndryshme të haditheve të ndryshme.

 • Koment i sures Furkan

  Surja quhet Furkan sepse fillon me fjalën “Furkan” dhe se kjo fjalë është përmendur tri herë në këtë sure, në fillim, në mes dhe në fund të saj. Sipas shumicës dërmuese të dijetarëve, kjo sure është shpallur në Mekë, përpos ajeteve 68, 69 dhe 70 të cilat janë shpallur në Medinë. Gjithësej përmban 77 ajete. Është surja e 25 sipas rënditjes në mus’haf, por sipas shpalljes është e 42-ta. Ajo është shpallur pas sures Jasin dhe para sures Fatir.

 • Fikhu Zekat 1 – E drejta e Zekatit

  Studim komparativ i dispozitave dhe i filozofisë së zekatit në dritën e Kuranit dhe Sunnetit

 • Komunikimi mes brezave

  Mirëpo, ndërrimi i gjeneratave, prej të cilave varet vazhdimësia e gjinisë njerëzore, imponon përgjegjësi dhe obligime ndaj brezave, gjë që, në fakt, jand përgjegjësi dhe obligime ndaj jetës dhe gjinisë njerëzore, në përgjithësi. Islami nuk e sheh njeriun thjesht si një krijesë të përbërë nga materia, të cilën nëse e kthen në elementet e tij esencial, do të ballafaqohesh me numra që e përshkruajnë sasinë e elementeve që përmban trupi i tij, por Islami e trajton njeriun si krijesën më të dalluar të Allahut që u soll në këtë botë me mision të caktuar dhe për të cilin u shpallën libra qiellorë e u dërguan lajmëtarë nga Zoti, që të jenë mësues dhe prijës të njerëzimit në të mira e të mbara.

 • Adhurimi në Islam

  Adhurimi nuk është një çështje dytësore në jetë. Në të vërtetë ai është parimi i parë, për të cilin All-llahu i Madhërishëm zbriti librat hyjnorë dhe dërgoi profetët me qëllim që t’i ftojë njerëzit drejt Tij dhe për t’i i Tij dhe për t’i përkujtuar, nëse harrojnë apo devijojnë.

 • Trillimet ndaj historisë sonë, një këndvështrim mbi historinë e qytetërimit islam

  Detyra jonë është, që të gjykojmë mbi të vërtetat historike, duke pasur parasysh tërësinë e ngjarjeve dhe të fakteve, me të gjithë elementët përbërës të tyre, në të gjithë territorin ku udhëhoqën muslimanët, si dhe duke përdorur analogjizmat historike të popujve të së njëjtës kohë.

 • Shërimi i trupit dhe shpirtit

  Ribotim i një bestselleri. Libër që nuk bën të mungoj në libraritë personale. Sikur udhëzuesit tjerë për shëndet të mirë, Shërimi i Trupit dhe Shpirtit këshillon lënien e një diete të pashëndetshme dhe ndryshimin e stilit të jetës joaktive, por ky libër shkon matanë aspekteve të thjeshta të shëndetit. Amira Ajad është mjeke dhe hulumtuese me master në farmaceutik dhe doktoratë në temën e shëndetit natyral.

 • Tretmani Kuranor i stresit

  Libri “Tretmani Kuranor i Stresit”, i psikologut dhe autorit të mirënjohur boshnjak Edin Tule i përkthyer nga Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi meriton vëmendje dhe vështrim të veçantë, pasi sjell pikëpamje të reja dhe tregon për qasje të reja në studimin e leximin e Kur’anit, dhe përmes një qasjeje interaktive lexuesin e angazhon të mendojë për mesazhet e pashtershme kur’anore që i dërgohen njerëzimit.

 • Njihe veten

  A thua, me të vërtetë e njohim veten, ashtu siç duhet ta njohim dhe siç dëshirojmë ta njohim, apo jo? E nëse e njohim dhe gjejmë prej saj veprime të lavdëruara, atëherë do të duhej ta falënderojmë Allahun xh.sh. për këtë mirësi dhe të mundohemi ta avancojmë dhe ta zhvillojmë edhe më shumë, derisa të arrijmë në piedestalet e moralit dhe të nderit. Nëse këtë nuk e bëjmë, atëherë vetvetiu do të shkojmë në rënie, drejt humnerës dhe humbjes.

  Njihe veten

  CHF7.90
 • Si namazi

  Namazi është dashuri, namazi është sevda, namazi është takim, sepse çdo gjë që robi do, është Allahu Ai që i ka dhënë dhe dhuruar atij. Vetëm me namaz mund t’ia paraqesë robi Zotit sevdanë dhe dashurinë kundrejt kësaj mirësie e nderimi.

  Si namazi

  CHF8.90
 • Zgjoji aftësitë dhe ndërto të ardhmen tënde

  Në vitin 1984, një grup gjeologësh shkuan në Afrikë në kërkim të diamanteve dhe të gurëve të tjerë të rrallë e të çmuar. Mes atyre, qendej edhe një gjeolog japonez gë quhej Joki. Ky ishte një i ri rreth të tridhjetave, plot entuziazëm dhe gjallëri, dhe njihej për këmbënguljen dhe për dëshirën e tij për aventurë.

 • Vlera e kohës

  Duke ditur rëndësinë e madhe që i jep Islami kohës, vendosa të shkruaj këto faqe mbi vlerën e kësaj begatie në jeten e muslimanit dhe detyrën e tij ndaj saj. Ajo që kam vënë re tek muslimanët e parë, të cilët janë brezi mëi mirë i njerëzimit, është ajo se kujdesi që ata i kushtonin kohës, ia kalon kujdesit që muslimanët pas tyre ia kushtuan parave. Prandaj dhe frytet e kësaj ishin dija e dobishme, punët e mira, konkuistat e mëdha dhe një qytetërim me baza të forta.

 • Prej dyshimit deri në besim

  Ka mundur të pritej se Dr. Mustafa Mahmudi në këtë rrëke nduarnduarshmërish dhe kontradiktash do ta humbë veten. Mirëpo, një shikim rreth vetvetes dhe jashtë vetvetes e detyron që t’i përcaktojë relacionet e veta jetësore, të cilat shpiejnë nëpër të gjitha scillat dhe haribdet, mosbesim dhe besim, mëkate dhe pendime, shfrenime idore dhe përcaktime shpirtërore, ndryshueshmëri kreative dhe stabilitet logjik.

 • Njihe Zotin

  Libri „Njihe Zotin“ i Autorit Mustafa Mahmud, shtjellon në mënyrë tejet sublime dhe interesante qasjen e afrimit të besimtarit drejt Allahut të madhërishëm. Autori këtë e bën në një mënyrë tejet unike duke shtjelluar histori dhe fakte të transmetuara unike brez pas brezi.

  Njihe Zotin

  CHF7.90

Kategoritë