• Geniesse dein Leben

  Dieses Buch, ist kein Produkt eines Monats oder eines Jahres, sondern stellt Studien dar, die ich in den letzten 20 Jahren gemacht habe. Allah hat mir Seine Gnade und Seine Güte gewährt, circa 20 Bücher zu verfassen. Jedoch ist das, mir liebste, informationsreichste und wertvollste Buch, dieses Buch.

 • Koment i kaptinës Haxh

  Surja Haxh është surja e 22-të sipas renditjes në Kur’an, por e 105-ta sipas radhitjes së shpalljes. Ajo ka zbritur pas sures Nur dhe para sures Munafikun. Ka 78 ajete, 1291 fjalë dhe 5075 shkronja.

 • Koment i sures Shuara ( Poetët )

  Kjo Sure quhet  Shuara ( Poetët ) për shkak se është e vetmja sure në Kur’an e cila përmendë poetët, pasi në fund të kësaj sure Allahu i Madhëruar bën krahasimin mes poetëve të lajthitur ose të devijuar  dhe poetëve musliman të udhëzuar. Me këtë emërtim është emërtuar edhe nëpër leksikone të ndryshme të haditheve të ndryshme.

 • Koment i sures Furkan

  Surja quhet Furkan sepse fillon me fjalën “Furkan” dhe se kjo fjalë është përmendur tri herë në këtë sure, në fillim, në mes dhe në fund të saj. Sipas shumicës dërmuese të dijetarëve, kjo sure është shpallur në Mekë, përpos ajeteve 68, 69 dhe 70 të cilat janë shpallur në Medinë. Gjithësej përmban 77 ajete. Është surja e 25 sipas rënditjes në mus’haf, por sipas shpalljes është e 42-ta. Ajo është shpallur pas sures Jasin dhe para sures Fatir.

 • Fikhu Zekat 1 – E drejta e Zekatit

  Studim komparativ i dispozitave dhe i filozofisë së zekatit në dritën e Kuranit dhe Sunnetit

 • Trillimet ndaj historisë sonë, një këndvështrim mbi historinë e qytetërimit islam

  Detyra jonë është, që të gjykojmë mbi të vërtetat historike, duke pasur parasysh tërësinë e ngjarjeve dhe të fakteve, me të gjithë elementët përbërës të tyre, në të gjithë territorin ku udhëhoqën muslimanët, si dhe duke përdorur analogjizmat historike të popujve të së njëjtës kohë.

 • Tretmani Kuranor i stresit

  Libri “Tretmani Kuranor i Stresit”, i psikologut dhe autorit të mirënjohur boshnjak Edin Tule i përkthyer nga Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi meriton vëmendje dhe vështrim të veçantë, pasi sjell pikëpamje të reja dhe tregon për qasje të reja në studimin e leximin e Kur’anit, dhe përmes një qasjeje interaktive lexuesin e angazhon të mendojë për mesazhet e pashtershme kur’anore që i dërgohen njerëzimit.

 • Njihe veten

  A thua, me të vërtetë e njohim veten, ashtu siç duhet ta njohim dhe siç dëshirojmë ta njohim, apo jo? E nëse e njohim dhe gjejmë prej saj veprime të lavdëruara, atëherë do të duhej ta falënderojmë Allahun xh.sh. për këtë mirësi dhe të mundohemi ta avancojmë dhe ta zhvillojmë edhe më shumë, derisa të arrijmë në piedestalet e moralit dhe të nderit. Nëse këtë nuk e bëjmë, atëherë vetvetiu do të shkojmë në rënie, drejt humnerës dhe humbjes.

  Njihe veten

  CHF7.90
 • Si namazi

  Namazi është dashuri, namazi është sevda, namazi është takim, sepse çdo gjë që robi do, është Allahu Ai që i ka dhënë dhe dhuruar atij. Vetëm me namaz mund t’ia paraqesë robi Zotit sevdanë dhe dashurinë kundrejt kësaj mirësie e nderimi.

  Si namazi

  CHF8.90
 • Zgjoji aftësitë dhe ndërto të ardhmen tënde

  Në vitin 1984, një grup gjeologësh shkuan në Afrikë në kërkim të diamanteve dhe të gurëve të tjerë të rrallë e të çmuar. Mes atyre, qendej edhe një gjeolog japonez gë quhej Joki. Ky ishte një i ri rreth të tridhjetave, plot entuziazëm dhe gjallëri, dhe njihej për këmbënguljen dhe për dëshirën e tij për aventurë.

 • Vlera e kohës

  Duke ditur rëndësinë e madhe që i jep Islami kohës, vendosa të shkruaj këto faqe mbi vlerën e kësaj begatie në jeten e muslimanit dhe detyrën e tij ndaj saj. Ajo që kam vënë re tek muslimanët e parë, të cilët janë brezi mëi mirë i njerëzimit, është ajo se kujdesi që ata i kushtonin kohës, ia kalon kujdesit që muslimanët pas tyre ia kushtuan parave. Prandaj dhe frytet e kësaj ishin dija e dobishme, punët e mira, konkuistat e mëdha dhe një qytetërim me baza të forta.

 • Prej dyshimit deri në besim

  Ka mundur të pritej se Dr. Mustafa Mahmudi në këtë rrëke nduarnduarshmërish dhe kontradiktash do ta humbë veten. Mirëpo, një shikim rreth vetvetes dhe jashtë vetvetes e detyron që t’i përcaktojë relacionet e veta jetësore, të cilat shpiejnë nëpër të gjitha scillat dhe haribdet, mosbesim dhe besim, mëkate dhe pendime, shfrenime idore dhe përcaktime shpirtërore, ndryshueshmëri kreative dhe stabilitet logjik.

 • Njihe Zotin

  Libri „Njihe Zotin“ i Autorit Mustafa Mahmud, shtjellon në mënyrë tejet sublime dhe interesante qasjen e afrimit të besimtarit drejt Allahut të madhërishëm. Autori këtë e bën në një mënyrë tejet unike duke shtjelluar histori dhe fakte të transmetuara unike brez pas brezi.

  Njihe Zotin

  CHF7.90
 • Fuqia e vetëkontrollit

  Shumë njerëz nuk mund të kontrollohen dhe kacafyten me tjerët, shpesh edhe me më të dashurit, prindërit, vëllezërit, motrat, bashkëshortët dhe bashkëshortet. Këtu do të përmendim disa prej shkaqeve që shkaktojnë zemërimin, dhe mënyrat si t’a mbizotërojmë zemërimin duke kontrolluar veten sipas mësimeve të Kur’anit dhe Sunnetit.

 • Dialogu me mikun ateist

  Dialogu me mikun ateist nga Mustafa Mahmud, nje libër i cilësisë së lartë dhe shume i shitur në të gjithë boten. I preferohet gjithësecilit nga ne që ballafaqohemi me sfidat e jetës moderne Perendimore.

 • Njihe Lajmëtarin

  Mësimet e Lajmëtarit të Zotit janë shpresa jonë për një botë të qetë, për një mirëqenie dhe bashkëjetesë pa dhunë. Për t’u njohur me këtë personalitet të ndritur, pranë jush po e sjellim këtë libër, të cilin me lehtësi do ta lexoni. Ju sigurojmë do të donit të ishte edhe më i gjatë, por kësaj radhe po mjaftohemi me kaq duke qenë se biblioteka islame shqipe është mjaft e pasur me biografinë e kësaj figure magjepsëse si nga autorët vendorë ashtu edhe nga të huajt.

Kategoritë