• Shtëpi e ngritur mbi devotshmëri

    Njeriu çdo gjë e toleron dhe e neglizhon në jetën e tij, vetëm familjen dhe shtëpinë e tij nuk mundet kurrë ta neglizhojë. Kur bie fjala për shtëpitë dhe familjet tona, të gjithë dëshirojmë që ti kemi në nivelin më të lartë dhe të përsosur. Autori në këtë libër na sjell ilaçin kuranor dhe atë profetik se si ti ndërtojmë shtëpitë tona dhe se si ti edukojmë familjet tona në devotshmëri.

Kategoritë