• Ëndrrat e te Derguarit te Allahut s.a.v.s.

    Bota e ëndrrave me të vërtetë është e çuditshme dhe nxitëse. Zoti ynë i Lartëmadhëruar dhe i Lavdëruar, duke bërë fjalë për të Dërguarit në Librin e Tij flet edhe për vërtetësin e ëndrrave.
    Allahu i Lartëmadhëruar në Kuran thotë: ” dhe kur ai (djali) arriti së bashku me të (me Ibrahimin) të angazhohet në punë, ai (Ibrahimi) tha: O djali im, unë kam parë (jam urdhëruar) në ëndërr të të pres ty, Ai tha: O babai im, vepro atë që të është urdhëruar, dhe ti do të më gjesh mua, nëse do Allahu, prej durimtarëve.

Kategoritë