POSTA FALAS PËR BLERJET MBI 100.-CHF (BRENDA ZVICRËS)
  • Gabimet e rrezikshme gjatë edukimit të femijëve

    Edhe përkundër rëndësisë së përgjegjësisë dhe seriozitetit të problemit të ‘’edukimit të fëmijëve’’, do të vërejmë se është shumë i madh numri i prindërve të pakujdesshëm për këtë pyetje thelbësore, ashtu që këtë e marrin shkel e shko dhe nuk ia kushtojnë kujdesin dhe interesimin e nevojshëm. Këta prindër në përgjithësi e kanë lënë pas dore dhe e kanë braktisur edukimin e fëmijëve të tyre, nuk interesohen për zhvillimin dhe rezultatet e tyre, as që ua japin këshillat e nevojshme, drejtimet dhe udhëzimet në momentet kur ato për fëmijët e tyre janë më se të nevojshme.

Kategoritë