• Misteri i shpirtit

    Tema e këtij shqyrtimi: natyra, qenia dhe gjendja e shpirtit të njeriut, ka tërhequr dhe tërheq njerëzit e të gjitha moshave, besimeve dhe rrugëve të jetës. Personalisht kam qenë jashtëzakonisht i interesuar për të kuptuarit e drejtë të misterit të shpirtit të njeriut. Pasi që pranova Islamin, dëshira ime që të njoftohem me të vërtetën mbi shpirtin rritej gjithnjë e më shumë.

Kategoritë