• Kokë me kokë me të rinjët

    Ky libër nuk është vepër shkencore, por ajo është një udhërrëfyes që do tu shërbejë brezave të rinjë. Këtu kemi shprehur dëshirë që tua prezentojmë pervojat e të rinjëve që kanë kaluar nëpër rrugët që i kaloni edhe ju , të cilët janë ballafaquar me problemet e njëjta, të cilët kanë punuar shumë që ti kapërcejnë ato dhe të cilët në fund kanë arritur suksesë të jashtëzakonshëm në jetë.

Kategoritë