POSTA FALAS PËR BLERJET MBI 100.-CHF (BRENDA ZVICRËS)
  • Koncepti i ankthit

    Në këtë vepër, lexuesit shqiptar, Kierkegaardi i paraqitet ndoshta me veprën e vet më të famshme, “Koncepti i Ankthit”, në të cilën del më në pah individualiteti i tij njerëzor dhe shpirtëror, duke zënë kështu një vend të veçantë në historinë e mendimit modern.

  • Koncepti i poligamisë në Islam

    Ky libër flet për virtytet e martesës me më tepër se një grua ( poligamia ). Autori e ka sqaruar këtë  temë me hollësi, ka parashtruar argumente të ndryshme tekstuale e racionale si dhe ka paraqitur edhe shumë referenca nga mendimtarët muslimanë dhe jomusliman. Dëshmitë e arsyeshme dhe shembujt e ndryshëm, që autori ka përmendur në libër, vërtetojnë përfitimet individuale dhe shoqërore të poligamisë.

Kategoritë