POSTA FALAS PËR BLERJET MBI 100.-CHF (BRENDA ZVICRËS)
  • Ligjërata javore, pjesa e dytë

    Ne këtë rrugëtim te gjate islami arriti edhe në trojet shqiptare ku ne për shekuj te tere ishim te integruar ne kulturën dhe civilizimin islam. Ky integrim dha frytet e veta ne vazhdimësi kohore dhe ato u bënë objektiv ne tere hapësirën tonë me të gjitha dimensionet. Për islamin shkruan shume dijetare shqiptar duke nxjerr ne drite vepra shume te çmuara, megjithëse një numër i madh i tyre i mbuloi pluhuri i kohës dhe u injoruan vetëm pse ishin te natyrës islame.

Kategoritë