• Madhështia e Islamit

    Qytetërimi dhe lumturia do të duhej të ngriteshin në raport me zhvillimin, por, ja që ne, në përgjithësi po bëhemi më të pa lumtur dhe më të stresuar, bile stresi dhe pasiguria aq shumë janë përhapur – saqë nuk mund të gjendet më asnjë popull në Tokë i cili është imun, i paprekur nga ky Fenomen. Po të kishte qenë kjo te popujt e prapambetur dhe të pazhvilluar, atëherë në një Farë mënyre do të kishim mundur ta arsyetojmë, por si t’i arsyetojmë popujt e zhvilluar, të kamur e të Fuqishëm, të cilët edhe pse janë më të sigurt dhe më të lumtur, prapë se prapë siguria e tyre është e brishtë dhe tronditet herë pas here. Gjithë kjo dëshmon se në mesin e mbarë njerëzimit, ekziston një element i humbur…

Kategoritë