• Mençuria në shekuj, Mendime të ndritura

    Në këtë libër janë të mbledhura mendime të ndritura gjatë shekujve mbi dashurinë, fjalën, punën, pasurinë dhe varfërinë, kohën, suksesin, të vërtetën, atdheun, mësimin – edukimin, dhimbjen, vdekjen, letërsinë, mendjen, martesën – divorsin, shëndetin, mjekët, femrat dhe meshkujt, këshillën, optimizmin dhe pesimizmin, njeriun, vende dhe popuj, lumturinë, jetën, lavdinë, fatkeqësinë, etapat e moshës, shtëpinë, veshjën, miq dhe armiq, shpirtin, prindërit dhe fëmijët, arti dhe artistët, budallenjët – injorantët, vetmia, liria, historia, bota, vuajtjet, drejtësinë, vështrime të përgjithshme etj….

Kategoritë