POSTA FALAS PËR BLERJET MBI 100.-CHF (BRENDA ZVICRËS)
 • Komunikimi mes brezave

  Mirëpo, ndërrimi i gjeneratave, prej të cilave varet vazhdimësia e gjinisë njerëzore, imponon përgjegjësi dhe obligime ndaj brezave, gjë që, në fakt, jand përgjegjësi dhe obligime ndaj jetës dhe gjinisë njerëzore, në përgjithësi. Islami nuk e sheh njeriun thjesht si një krijesë të përbërë nga materia, të cilën nëse e kthen në elementet e tij esencial, do të ballafaqohesh me numra që e përshkruajnë sasinë e elementeve që përmban trupi i tij, por Islami e trajton njeriun si krijesën më të dalluar të Allahut që u soll në këtë botë me mision të caktuar dhe për të cilin u shpallën libra qiellorë e u dërguan lajmëtarë nga Zoti, që të jenë mësues dhe prijës të njerëzimit në të mira e të mbara.

 • Mes nesh

  Imam Hasan El-Basrij thotë: ‘’Zoti e mëshiroft një njeri, që ndalon tek preokupimet e tij. Nëse preokupimet e tij i sheh të drejta, vazhdon në këtë rrugë derisa ti realizojë. Nëse sheh që ato të çojnë në rrugë të keqe, ndalet dhe kthehet mbrapsht.’’

  Mes nesh

  CHF11.90
 • Dashuria dhe afërsia mes familjes Fisnike dhe sahabëve

  Qartësime kuptimplota për lidhjen e ngrohtë mes Familjes Fisnike dhe sahabëve

Kategoritë