• Të jesh Musliman Evropian

    Kush jemi ne dhe Çka pritet prej nesh si muslimanë nga feja jonë.
    Në shikim të parë, këto dy pyetje duken të thjeshta, por në fakt janë thelbësore për kushtet në të cilat jetojmë. Duke u bazuar në  kornizën e përgjithshme të identitetit islam, përtej një hapësire të pasigurt si Evropa arrijmë  të përcaktojmë se çfarë  është  e përshtatshme për mjedisin evropian dhe çfarë  duhet të reformohet dhe të përmirësohet për  arritjen e një  ekzistence të balancuar dhe të një bashkëjetesë paqësore.

  • Portreti i të riut musliman

    Është plotësisht i pakontestueshëm fakti se rinia paraqet boshtin kurrizor të një shoqërie dhe zemrën e një populli, gjegjësisht forcën më të madhe, më serioze, më efikase dhe adekuate e thirrur për të bërë ndryshime, reforma, kthesa dhe ndryshime serioze dhe kualitative në shoqëri, të cilat në fakt edhe paraqesin nevojë dhe diktim të kohës.

Kategoritë