• VLERA E NAMAZIT TË NATËS

  Libri Vlera e namazit të natës është nga librat më të rëndësishëm
  në këtë temë, që trajton dobi të shumta.Kjo temë që trajton Imam el- Axhurri në këtë libër është e rëndësishme për çdo besimtar
  që kërkon të shpërblehet prej Zotit të tij dhe ka dëshirë që të shtojë adhurimet nga nafilet dhe veprat e mira.

 • Më iku namazi

  Kur ishim të vegjël ishim mësuar që të moshuarit të na urdhërojnë për namaz.U pajtuam me këtë çështje,pastaj shkonim për t’u falur,por në namaz gjenim vështirësi dhe e brraktisnim.Dëgjonim hoxhën duke folur për namazin dhe rëndësinë e tij,gjithashtu edhe dënimin për lënien e tij.Kemi menduar se ata të cilët e kryejnë atë,posedojnë një dhuratë hyjnore,të cilën ne nuk e kemi.

  Namazi është energji.

  Mos mendo se ngritja për të falur namazin do të marrë energji prej teje, përkundrazi ai është burim energjie. Ngritja jote për namaz do ta rimbushë energjinë tënde dhe aktivitetin tënd.

 • Përse namazi

  Në këtë libër paraqitet në mënyrë të detajizuar dëmi për lënjen e namazit si dhe dobitë për faljen e namazit. Fitimi i Ahiretit (bota e ardhme) është e qartë. Xhennneti nuk do t’i ipet atij që nuk falë namaz. Pastaj mbetet që ta fitojnë pasurinë e dunjasë, dhe kjo arrihet Ile dy drejtime:

  Përse namazi

  CHF6.50

Kategoritë