• Ndihma e Allahut

    Shekulli që kaloi dhe ky që ka filluar, ka treguar se gjendja e muslimanëve nuk është shumë e lakmueshme. Të gjithë bëjnë pyetjen kur do të vijë ndihma e Allahut. Për të gjitha ata që duan përgjigjen e kësaj pyetje, e gjejnë në këtë libër. Po ashtu ky libër duhet të lexohet edhe nga ata hoxhallarë dhe ftues të cilët mundohen dhe përpiqen ti ftojnë njerëzit në islam. Sepse ndodh që njeriu pas shumë përpjekjesh bëhet pesimit. Por leximi i këtij libri do ju mbushë me shpresë dhe do jua largojë cdo shenjë pesimizmi. Lusim Allahun xh.xh. që të përfitojmë prej kësaj diturie të dobishme.

Kategoritë