• Ne dhe Historia

    Për autorin në fjalë historia është kujtesa e përbashkët e kombeve. Për të, historia përbën një element të padiskutueshëm të identitetit të njeriut. Ky tekst është një projekt për të shndërruar në formë të një libri disa prej ligjëratave të autorit, të cilat ai i ka mbajtur mbi Perandorinë Osmane. Në këtë libër flitet edhe për tema të ndryshme, sikurse që janë Kryqëzatat, apo ndasitë midis kishës katolike dhe asaj ortodokse.

    Ne dhe Historia

    CHF11.90

Kategoritë