• Muslimanët, krishterët dhe hebrenjët sot

  Në këtë libër shtjellohet një temë shumë aktuale në ditët e sotme. Autori në përpkjet e tij shtron mendimet, të argumentuara edhe me prova tradicionale dhe moderne, kurse dallimet në fe, besim, gjuhë, etni, i percepton si pasuri dhe mundësi bashkëpunimi dhe jo si mollë sherri për bashkëjetesë. Ai porosit: ‘’Duhet të mësohemi që të shohim më shumë përendim dhe më shumë lindje njëkohësisht në të gjitha anët e botës. Duhet të promovojmë këtë vetëdije dialoguese për shkak të kohëve më të mira në të ardhshme.’’

 • Optimizmi në kohë të vështira

  Trajtesë e atributive kryesore për metodologjinë e Kuranit fisnik në shpalosjen e temës së optimizmit. Kurani Fisnik është drita e cila e ndriçon secilën skutë të errtë. Është kandil që reflekton dritë për t’i ndriçuar shtigjet që ndjellin frikë, me egërsinë e tyre. Sado që shtohen vështirësitë e telashet dhe sjellin bashkë me ta nxehtësinë përvëluese, libri i Allahut është ai, i cili, e shuan këtë përvëlim, sepse ai është shpallje e zbritur prej Atij që di gjithçka dhe është më i Urti. Allahu është Ai, i Cili, di më së miri për gjendjen e krijesave të Tij dhe ç’është më e dobishme për ta.

 • Përvoja e dijetarit Ibn Badis në thirrje në fenë e Allahut

  Në shfletimin e përvojave të hoxhallarëve dhe thirrësve të Islamit ka një shtytje për ambicie dhe argëtim në kohëra të vështira. Një nga këta hoxhallarë të urtë në thirrjen islame është edhe imam Abdulhamid ibn Badisi, Allahu e mëshiroftë. Përvojat e tij në përmirësimin e gjendjes bashkëkohore në Algjeri, meritojnë një meditim të thukët nga hoxhallarët e sotëm në mënyrë që të nxjerrin mësime të çmuara me të cilat do u lehtësohet rruga drejtë ngritjes së këtij umeti bujar.

 • Liza në botën e çudirave

  Përralla klasike “Liza në botën e çudirave” vjen në një edicion krejt të veçantë në formatin A4. Përralla janë të shkruara në një gjuhë të qartë dhe të kuptueshme për fëmijët, kurse ilustrimet e bukura dhe me ngjyra shkëlqyese i bëjnë ato edhe më të dashura për fëmijët.

 • Mendimi politik dhe shoqëror në Lindjen e Mesme bashkëkohore

  Kemal H. Karpat do të vinte në këtë ribotim të këtij volumi pas suksesit absolut të botimit të parë. Është një volum që më shumë se një lexuesi të thjeshtë i ofron studiuesëve të çështjeve të Lindjes së Mesme një qasje të drejtpërdrejtë të mendimit bashkohorë politik dhe shoqëror në atë hapsirë gjeografike, por jo vetëm. Ky libër vjen me një serë ndryshimesh nga libri “mëmë”ai i botimit të parë të disa viteve më parë. Z. Karpat i ka bërë një analizë të thellë mendimit dhe mjedisit shoqëror dhe politik të këtij rajoni. Libri përbëhet nga një hyrje e përgjithëshme dhe nga katër pjesë kryesore, arabe, turke, iraniane dhe izraelite, ku për çdo vend ka autorë me përfaqësuesit kryesor të tyre, por jo vetëm sepse autori ka studjuar dhe përzgjedhur materialet që janë më të qënësishme dhe më aktuale.

 • Më në fund të lirë

  Shkrimtari dhe historiani i njohur, Uran Butka, provon edhe në tregime të lërë gjurmë tek lexuesit. Ai boton librin e tij me tregime “Më në fund të lirë…” Për Uran Butkën ky është botimi i 19-të në karrierën e tij ku ka provuar në gjini të ndryshme letrare, por i cituar në shkrimet e tij në shumë analiza për historinë. Autori thotë se pavarësisht elementëve artistik, më në fund të lirë….është edhe një përvojë personale. Duke nisur që nga internimet e diktaturës e për të mbërritur deri sot në 24 vite demokraci.

 • Me Mbretin Zog në mërgim

  “Gjenço Demetre Naçi na sjell një rrëfim të rrallë për Mbretin Zog në mërgim. Është i rrallë sepse është autentik dhe vjen nga një njeri që i ka përjetuar ngjarjet vetë, i pandikuar nga persona të dytë ose të tretë. Kujtimet gjithnjë kanë një dozë subjektivizmi, por libri i Gjenço Naçit përmban një vlerë të shtuar që nuk e kanë të tjerët: Autori i gjykon ngjarjet nga pozitat e një kritiku dhe nuk rrëzohet në humnerat e lavdeve. Ai është i besueshëm, flet lirshëm dhe qorton aty ku duhet.”

 • Im Atë më mësoi, me Ademin prej baltës në baltë

  Isha veçse një fëmijë ahere kur ndjeva atë hapësirë vigane dhe luzmën e viteve midis meje dhe Ademit – mëshirë qoftë mbi të. Një ndjenjë që ngjasonte me një farë lloj shkëputjeje nga atësia e tij. Në atë largësi u shënua një ndarje, një njohje, një vragë dhe një dridhmë. Në kujtesën time s’ka asgjë tjetër rreth tij, veç mëkatit dhe rënies. As në zemrën time s’ka asgjë tjetër rreth tij, përveç një qortimi pëshpëritës: Përse na nxore nga parajsa?

 • Shkenca dhe qytetërimi në Islam

  Pas të gjitha tragjedive dhe mynxyrave me të cilat u përball Shqipëria në shekullin e kaluar, është kënaqësi të shohësh se tani ajo po i kushton vëmendje mendimit intelektual, që është themelor për rigjallërimin e shoqërisë dhe drejtimin që ajo merr. Shqipëria është një shoqëri islame në mes të Evropës, prandaj shpresa dhe lutjet e mia janë që, tek njihen me rrymat e ndryshme të mendimit perëndimor mendimtarët e saj të rizbulojnë mbi të gjitha traditën e tyre intelektuale islame dhe të bëhen pishtarë të mendimit autentik islam në Evropë, në vend se të kthehen në mendimtarë evropianë të dorës së dytë, të cilët thjesht imitojnë filozofi që janë të huaja për këndvështrimin islam.

 • Shenjat në rrugën e hixhretit

  Çdo vit, muslimanët në katër anët e botës e përkujtojnë ngjarjen e rëdësishme të historiasë Islame. Hixhretin, i cili pati jehonë te madhe në botë, dhe pas tij jeta e muslimanëve mori formë të re të organizimit. gjegjësisht muslimanët u bënë subjekt i rëndësishëm në hartimin e historisë, ata u paraqitën faktorë kyç dhe me influencë në skenën botërore dhe lanë gjurmë të thella në sfera të ndryshme të jetës njerëzore.

 • Aforizma, mendimi pozitiv në jetë

  Merre këtë tufë mendimesh pozitive, por mos e mbaj vetëm për vete. Ligj themelor i jetës është ligji i marrjes dhe i dhënies. Unë i kam marrë diku dhe t’i kam dhuruar Ty. Ti merri nga këtu dhe dhuroja dikujt tjetër. Sikur jeta që i jep jetës. Kjo është forca e njerëzimit.

 • Ilmihal

  Ky është një libër i cili tregon dituritë elementare që na nevojiten për çdo ditë dhe në çdo gjendje. Njohuritë që përmban ky ilmihal janë njohuri të domosdoshme për çdo musliman. Ilmihali është një libër themelor mbi besimin dhe obligimet islame. Fillimisht, fjala Ilmihal është fjalë arabe e cila përbëhet prej dy fjalëve, edhe atë prej fjalës “Ilm” që do të thotë dije, kuptim etj., dhe prej fjalës “hal” që do të thotë gjendje, rrethanë dhe diçka e tanishme.

  Ilmihal

  CHF9.90
 • Në shoqëri me Kur’anin e Lavdishëm

  Kur’ani i Lavdishëm, të cilin Allahu e mban si dëshmi për njerëzimin deri në ditën e Ringjalljes, përmban udhëzim, përkujtim dhe sqarim për gjithçka. Është një libër që përmban ilaç për të gjitha sëmundjet e zemrës dhe Brenda tij ka udhëzim dhe këshillë për të drejtët.

 • Fikhu i pakicave muslimane – Sfidat e muslimanëve në Përendim

  Ky libër është një udhërrëfyes i rëndësishëm mbi jetën e muslimanëve në Përendim.

 • Marrëdhëniet ndërkombëtare në Islam

  Ky libër i qaset studimit të bashkësisë njerëzore si tërësi dhe individit si pjesë përbërëse e saj. Gjithashtu, studiohen edhe pikëpamjet Islame mbi marrëdhëniet ndërkombëtare, të cilat duhet të sëndërtohen mbi të njëjtat parime mbi të cilat sëndërtohen raportet nërshoqërore dhe ato individuale, siç është mëshira, dashuria, drejtësia, përmbushja e premtimit dhe fisnikëria, parime që ashtu siç rregullojnë marrëdhëniet individuale duhet ti rrëgullojnë edhe ato ndërshoqërore.

 • Unë, tjetri dhe përtej – Hyrje në historinë e marrëdhënieve ndërmjet islamit dhe perëndimit

  Autori në këtë libër shkoqit momente mjaft interesante të kontaktit mes Islamit dhe Perëndimit. Ndërsa gjatë trajtimit të këtyre marrëdhënieve ai përpiqet të ndjek perspektivat e kësaj dialektike të “unit-tjetrit”.

Kategoritë