• PENDIMI

    Të penduarit nga mëkatet ,duke iu drejtuar Atij i  cili i  di të gjitha fshehtësitë dhe fal mëkatet ,është fillimi i  rrugës së besimtarit .
    Kapital i fitimtarit,hap i parë i atyre që kërkojnë të vërtetën , çelës për orientimin në rrugë të drejtë.
    Të penduarit është stacioni i parë dhe i  fundit në jetën e njeriut ,besimtari është i pandarë nga ai.

    PENDIMI

    CHF18.90

Kategoritë