• Ndalesa për ata që synojnë shpëtimin nga zjarri i Xhehnemit

    O ju që u dua në emër të Allahut! I shkruaj këto fjalë ndërsa gjendja ime flet: Zoti im, mos më dëno ngase unë e pranoj atë që ka qenë prej meje. Sa lëshime i kam ndër njerëz ndërsa Ti ndaj meje je i mëshirshëm dhe mirënjohës. Kur mendoj për pendimin për to kafshoj gishtat dhe kërcëllej dhëmbët. Nuk kam rrugëdalje tjetër pos shpresës sime, Faljes Tënde nëse falë, dhe mendimit tim të mirë. Njerëzit mendojnë se jam i mirë, ndërsa unë, vërtet, jam njeriu më i prishur nëse nuk më falë. I lutem Allahut të na falë mëkatete tona, të kalojë përmbi veprimet tona të papëlqyeshme, si dhe të bëjë të vdesim e Ai të jetë i kënaqur me ne…

Kategoritë