• Personaliteti i muslimanit bashkëkohor

    Ky libër i dedikohet të gjithë atyre që e kanë kuptuar islamin në mënyrë të drejtë dhe dëshiron që ta përcjellë atë te të tjerët. Po ashtu ky libër i dedikohet të gjithë atyre që dëshirojnë ta gjejnë të vërtetën dhe ta ndjekin atë. Libri në fjalë Personaliteti i Muslimanit Bashkohor, është një domosdoshmëri e kohës. Ky libër u vjen në ndihmë të gjithë shtresave dhe atyre që duan të njohin dhe punojnë për islamin. Realiteti bashkohorë është bërë domosdoshmëri edhe për ftuesit mysliman. Ky libër, kryesisht përbëhet nga ligjërata të mbajtura me të rinj mysliman, pra është një përqasje shkencore e domosdoshme bashkohore.

Kategoritë