POSTA FALAS PËR BLERJET MBI 100.-CHF (BRENDA ZVICRËS)
 • Im Atë më mësoi, me Ademin prej baltës në baltë

  Isha veçse një fëmijë ahere kur ndjeva atë hapësirë vigane dhe luzmën e viteve midis meje dhe Ademit – mëshirë qoftë mbi të. Një ndjenjë që ngjasonte me një farë lloj shkëputjeje nga atësia e tij. Në atë largësi u shënua një ndarje, një njohje, një vragë dhe një dridhmë. Në kujtesën time s’ka asgjë tjetër rreth tij, veç mëkatit dhe rënies. As në zemrën time s’ka asgjë tjetër rreth tij, përveç një qortimi pëshpëritës: Përse na nxore nga parajsa?

 • Mid’hat Frashëri vepra të zgjedhura – komplet prej katër vëllimesh

  Në veprën e parë përfshihet publicistika e Mid’hat Frashërit. Në vëllimin e dytë përfshihen studimet dhe esetë historike, kulturore dhe politike të Mid’hat Frashërit. Në vëllimin e tretë janë krijimtaria dhe kujtimet e tij, që janë një pasuri shumë e madhe për historinë e kombit, mandej letërkëmbimi që është ndër më të jashtëzakonshmit në historinë e literaturës shqipe, përshkrimet e udhëtimeve në të gjithë botën, ditarët etj. Në vëllimin e katërt të veprave të zgjedhura të Mid’hat Frashërit (Lumo Skëndo) ngërthehen gjithë përshtypjet e udhëtimeve të Mid’hat Frashërit nëpër hapësirën shqiptare dhe nëpër Evropë, si edhe ditarët e tij të famshëm për ngjarjet dhe personalitetet më të rëndësishme historike shqiptare dhe të huaj, përsiatjet e tij filozofike,politike, diplomatike, ekonomike, kulturore, artistike, një pasuri e jashtëzakonshme e panjohur dhe e mbledhur nëpër arkivat shqiptare dhe të huaja.

 • Prej dyshimit deri në besim

  Ka mundur të pritej se Dr. Mustafa Mahmudi në këtë rrëke nduarnduarshmërish dhe kontradiktash do ta humbë veten. Mirëpo, një shikim rreth vetvetes dhe jashtë vetvetes e detyron që t’i përcaktojë relacionet e veta jetësore, të cilat shpiejnë nëpër të gjitha scillat dhe haribdet, mosbesim dhe besim, mëkate dhe pendime, shfrenime idore dhe përcaktime shpirtërore, ndryshueshmëri kreative dhe stabilitet logjik.

 • Kosova VI, VII dhe VIII, Kompleti prej 3 Vëllimeve

  Botuar në tre vëllime, seria e Kosovës është përpjekja e parë e një autori shqiptar për të krijuar një llogari të plotë historike të këtij vendi të vogël evropian. Jusuf Buxhovi ofron një analizë të së kaluarës, nga antikiteti në kohët moderne dhe të ndryshme të Kosovës si vazhdimësi e Dardanisë së lashtë – një vend që ishte e banuar gjatë gjithë historisë nga shqiptarët. Autori, i nderuar më parë për shumë nga veprat e tij historike, nuk ndikohet nga paragjykimet e shkencëtarëve të influencuar nga komunistët. Ai përshkruan dhe analizon të kaluarën me drejtësi dhe ekuilibër, merr parasysh pikëpamje të ndryshme dhe pranon argumentet shëndosha e dijetarëve vendas dhe të huaj. Në funksion të kësaj qasjeje Buxhovi konsiderohet përfundimisht Kosova apo Dardania si një pjesë integrale e territorit etnik shqiptar, si djepin e zhvillimit progresiv.

Kategoritë