• Qeli, një zakon që na shoqëron për gjithë jetën

    LARG ZAKONIT TËND NË TË LEXUAR DHE ZAKONIT TIM NË TË SHKRUAR, do të kalojmë se bashku për në thelbin e temës: pa hyrje, pa parathënie, pa asgjë tjetër..
    Suksesin tim ia atribuoj disa zakoneve të bukura me të cilat u frymëzova gjatë jetës time në fshat, atje ku jetonim si një familje e madhe, në shtëpinë time të vogël e të thjeshtë por të mbushur me qetësi, kënaqësi dhe bekimin e prindërve. Në dështimet dhe disfatat e mia, isha i ndërgjegjshëm për urtësinë… po, pas tyre qëndronte një zakon në mënyrën e të menduarit tim, apo në stilin e bisedës e të trupit tim, herë i mundja e herë më mundnin.

Kategoritë