• Ringjallja e shpirtrave

    Me këtë libër i cili me përmbajtjen e tij dhe me porosinë kryesore dëshiroj të tregoj për haramet te cilat nuk janë te dukshme për syrin, por pasojat e tyre janë shkatërruese për shoqërinë dhe janë shumë prezente kudo rreth nesh. Theksi i këtij libri është vënë në pastrimin e shpirtit prej tumorit dhe kancerit të varshmërisë, urrejtjes dhe mendjemadhësisë.

Kategoritë