• Ripërtëritja e mendimit fetar në islam

    Kur’ani është Libër i cili e vë theksin në akt më tepër se sa në mendim. Mirëpo, ka njerëz të cilëve sipas natyrës u është e pamundur ta përvetësojnë botën e panjohur, duke ringjallë, në procesin jetësor, atë lloj të veçantë të përvojës së brendsme në të cilën, më në fund, zë fill bindja fetare. Përveç kësaj, njeriu bashkëkohor, duke i zhvilluar shprehitë e mendimit konkret – shprehitë të cilat edhe vetë islami i ka theksuar, së paku në fazat e para të zhvillimit të tij kulturor – është treguar më pak i aftë për këtë përvojë e cila, për më tepër, i duket e dyshimtë sepse bartë mundësitë e mashtrimit mashtrimit.

Kategoritë