• Seksualiteti në Islam

    Gjithçka ekziston në çifte dhe kjo është shenjë e mrekullisë së Allahut. Bivalenca është vullnet i Allahut, ndërsa seksualiteti i cili është marëdhënia në mes mashkullit dhe femrës, është rast i posaçëm i vullnetit absolut universal të Allahut. Shumë ajete bëjnë fjalë për këtë gjë. Sura e njohur si Bizantinët këtë e pocenton posaqërisht…. Në këtë libër do të flitet mbi seksualitetin në islam.

Kategoritë