• Fjalor i Sociologjisë

    Kjo vepër i ndihmon botës akademike dhe kulturës shqiptare veçanërisht grupit të atyre individëve të cilët frymojnë me sociologjinë. Mund të thuhet se “Fjalor i Sociologjisë” është një “hartë sociologjike”, që lehtëson udhëtimin në universin e kësaj disipline aktuale dhe tepër pragmatike. Me të mund të shërben studentët e shkencave sociale, opinionbërësit, analistët si dhe të gjithë ata që duan të njihen me fushën e sociologjisë.

Kategoritë