• Muslimanët, krishterët dhe hebrenjët sot

    Në këtë libër shtjellohet një temë shumë aktuale në ditët e sotme. Autori në përpkjet e tij shtron mendimet, të argumentuara edhe me prova tradicionale dhe moderne, kurse dallimet në fe, besim, gjuhë, etni, i percepton si pasuri dhe mundësi bashkëpunimi dhe jo si mollë sherri për bashkëjetesë. Ai porosit: ‘’Duhet të mësohemi që të shohim më shumë përendim dhe më shumë lindje njëkohësisht në të gjitha anët e botës. Duhet të promovojmë këtë vetëdije dialoguese për shkak të kohëve më të mira në të ardhshme.’’

  • Obligimet e të rinjëve Muslimanë sot

    Edhe një punim i Dr. Jusuf Kardavit, dijetarit dhe mendimtarit më të shquar të kësaj kohe, përjetoi dritën e botimit në gjuhën shqipe. Gjithë ajo që është shkruar në këtë libërth, i është dedikuar palcës së çdo populli e cila quhet rini. Pra, të rinjëve prej të cilëve pritet gjithçka e mirë. Por në këtë kohë të pakohë, rinia është e preokupuar me probleme të shumta të cilat kërkojnë evitim dhe zgjidhje të favorshme.

Kategoritë