• Si ta zotërosh fatin tënd

  Zbulimi 1 Ligjit të Evolucionit në botën materiale, e ka përgaritur tanimë njerin për ‘u njohur edhe me ligjin e shkakut dhe pasojës në botën mendore. Mendimi nuk është kurrsësi më pak i përpikte në shndërrimin e tij, sesa gjithë format e tjera që mishërojne mendimin; prandaj jo vetëm qelizat dhe atomet, por edhe mendimet dhe bëmat tona, janë të ngarkuara me një energji përzgjedhese të shtueshme. Në mbreterinë e mendimit dhe bëmave tona, e mira ngaherë mbijeton, ngaqv ajo githmonë është më shumë”e kalitur”, kurse e kegja përherë mposhtet. Ta njohësh mirëfilli “ligjin e përkryer” të shkakut, është diçka që ka të bëjë thelbësisht me sferen tonë mendore, ashtu si edhe me sferën materiale, ngase kjo gjë domethenë të çlirohesh nga çdo ankth që ndien, në lidhje me fatin burimor të individit dhe të shoqërisë. “Ngaqë njeriu ështv njeri, sepse ai është zot i fatit të tij”. Prandaj vullneti i atij njeriu që arrin ta nxërë dijën e ligjit të natyrës, gjithashtu ka për ta nxënë edhe dijen e ligjit shpirtëror; vullneti që, kur njeriu është i paditur, zgjedh përherë të ligën, një vullnet që, sikurse edhe dituria jonë, pëson shndërrim dhe shpvrfaqet rrjedhimisht, duke zgjedhur gjithmonë të mirën gjithsesi.

 • Si ta bësh fëmijën tënd yll

  Nuk ka dyshim, se një nga gjërat më të rëndësishme që të jep mundësinë për ty bërë një yll, është edhe përpjekja që bëjnë prindërit dhe edukuesit e tjerë për ta kthyer fëmijën e tyre në një yll.

 • Shprehi dhuntitë e Zotit tënd

  Libri përmban ligjërata islame nga imam Didmar Faja.

 • I thërras trupit tënd motra ime muslimane…Nuk do të më përgjigjesh?

  Një kontrast të plotë me ata (përfshirë muslimanët) që jetojnë ne vende ku gratë janë pothuajse gjithmonë të pambuluara, të zbukuruara dhe praktikisht të zhveshura në vende publike. Këta të fundit zakonisht janë shumë më pak të ndjeshëm dhe madje rrallë shokohen prej diçkaje të tillë. Qytetërimi perëndimor është ndërtuar mbi vlerësimin e formës se zhveshur në art dhe në jëtë. (Madje edhe kulturat e lashta të lindjes e thellësisht e theksonin scksualitetin e tillë, si indiani Kama Sutra).

 • Me Emrin Tënd jetojmë

  Numri i emrave të All-llahut që janë trajtuar në këtë libër është tridhjetë. Në çdo temë është trajtuar një nga emrat e All-llahut të Madhërishëm. Të gjithë emrat, janë emra të përmendur në Kur’an. Në secilën temë autori flet rreth një emri, ndikimin e tij në jetën e muslimanit, ndikimin e tij në shoqëri dhe si manifestohet ai në jetën tonë në përgjithësi. Përmend, gjithashtu, si t’i përjetojmë emrat e tillë, si: Furnizuesi, Pranuesi i pendimit, i Drejti, Krenari… Sqaron si t’i lidhim këta emra me jetën dhe aktualitetin tonë.

Kategoritë