• Thesare në Kuran

    Gjithësia me madhështinë dhe harmoninë e saj, njeriu me gjenialitetin dhe përsosmërinë e tij ndeshet në çdo verset të Kuranit të shenjët për të vazhduar ti dëshmojë njerëzimit se ai pa dyshim është libri i Krijuesit të tij.

  • Oaz me thesare

    E nisa ta shkruaj këtë Iibër nga dëshira e madhe që kisha për të zbuluar sa më shumë rreth xhevahireve të shumtë që gjenden ne këtë fe, ne fenë e të parëvë tanë, për jetën, qëndrimet, thëniet dhe bëmat e tyre dhe këtë gjë t’ia ofroja ne mënyrë të përmbledhur edhe lexuesit tone shqipfolës kudo që ndodhet.

    Oaz me thesare

    CHF24.00

Kategoritë