POSTA FALAS PËR BLERJET MBI 100.-CHF (BRENDA ZVICRËS)
  • Thesari i Diturisë

    Në fjalët e All llahut të Lartësuar :”E nuk ka asnjë send që të mos ta ketë burimin te Ne..”(Hixhr 21) Gjendet e fshehur urtësia me vlerë të madhe, e ajo është se çdo nevojë kërkohet vetëm prej atij I cili zotëron thesaret e tij, ndërsa çelësat e atij thesari I mban në duar. Të kërkosh atë nga dikush tjetër është si të kërkosh nga i pafuqishmi dhe nga ai I cili nuk është i aftë për atë.

Kategoritë