• Xheneti në shtëpitë tona

    Po të shohim, ne kemi ngritur shumë institucione të ndryshme, sindikata, klube etj..Kurse Allahu i Madhërishëm ka ngritur dhe formuar institucionin më të rëndësishëm në univers, atë të familjes. Me qëllim që jeta në tokë të funksionojë në mënyrën më të mirë, Zoti vendosi institucionin e familje. Të gjithë shoqëritë funksionojnë në bazë të familjes.

Kategoritë