POSTA FALAS PËR BLERJET MBI 100.-CHF (BRENDA ZVICRËS)
  • Dielli Udhëzues

    Mishërimi i moralit, karakterit dhe personalitetit të Muhamedit a.s. është mënyra e vetme për të fituar pozitën e mëkëmbësit të Allahut në tokë. Allahut mund t’i afrohemi vetëm duke ndjekjur rrugën e tij. Atë më së miri e njohin njerëzit e dashur të Allahut, të cilët jetojnë në devotshmëri dhe ndjekin mësimet e tij me përpikmëri.

  • Ilmihali, udhëzues i shkurtër për fillestarë

    Libri i llmihalit është një doracak fillestar, me njohuri elementare një përpjekje modeste, që në në formën më të shkurtër e më të thjeshtë të shpjegohen çështje të caktuara lidhur me besimin adhurimin dhe mirësjelljen (moralin) e besimtarëve muslimanë. Qëllimi i këtij mësimi është arritja e dijes së domosdoch fetare për më të vegjlit apo për të gjithë fillestarët në mësimin e fesë.

Kategoritë