• Fshehtësia e vërtetë

    Si qenie njerëzore, ne të gjithë dëshirojmë lumturi, shëndet të mirë dhe qetësi të mendjes. Si musliman, ne përpiqemi të jetojmë në pajtim me besimet tona islame, me qëllim të arritjes së kënaqësisë së Allahut dhe arritjes së Xhenetit në botën tjetër. Mirëpo, shtrohet pyetja, cila është qasja jonë ndaj realizimit të këtyre orvatjeve?

  • Tryeza shpirtërore – vetëm islami është rruga e drejtë dhe e vërtetë

    Me ardhjen e Muhamedit a.s., ndryshoi e tërë bota dhe tere kahjet e jetës morën një karakter tjetër. Ndryshoi besimi, edukata, morali, principet e përgjithshme të jetës. Që tani e tutje po fillonte të këndellej e tëre ekzistenca. Besimi në Allahun, udhëzonte jetën duke besuar sipas mësimeve qe i zbritën Muhamedit a.s. Besimi në Allahun është çështja e parë e jetës por gjithsesi duhet të jete e qarte se ai besim duhet të ndërtohet mbi parimet e shëndosha, të bazuara në Kur’an dhe Sunnet, e kurrsesi nuk mund të jete shije personale e kujtdo qofte. Allahu duhet të besohet vetëm sipas mësimeve qe Ai i ka zbritur dhe nëpermes Muhamedit a.s. ua ka bërë të qarta mbare njerëzimit.

Kategoritë