• Vetëdija mbi imanin

    Fjala “Iman” rrjedh nga fjala arabe “amene” që do të thotë “besoj”. Kur ky emër përdoret në raport me njeriun do të thotë “ai që meriton sigurinë (mbrojtjen, përkujdesin) nga ana e Zotit”, “ai që gëzon paqe dhe lumturi” dhe “ai që i beson Allahut”.

  • Vetëdija mbi kiametin

    Që nga dita që kemi lindur e deri në ditën që vdesim nuk bëjmë gjë tjetër që i shumëzojmë dëshmitarët ndaj vetës sonë. Shtatit tënd ia shtonë dëshmitarët o njeri.

  • Vetëdija Islame

    Libri “VETËDIJA ISLAME” është përmbledhja e dytë poetike e krijuesi të ri Bislim Sulejmani, i cili me vargjet e tij thërret në një vetëdije islame, e cila sipas tij ajo po mungon. Nga vjershat e tij shihet qartë brengosja e tij për gjendjen e mjerë shpirtërore të popullatës të cilës ai i takon dhe pikërisht këtu ai gjen motivin për shumë vjersha të tij duke dhënë mesazhinë se nga një gjendje e këtillë ka dalje.

Kategoritë