• Zgjoje zemrën tënde

    Si e mbajnë muslimanët lidhjen shpirtërore me Allahun? Si mund të ndërtojmë komunitete të shëndetsh të bazuara në mardhënit e mira duhe ndihmuar njëri tjetrin? Si mund të përballohen me sukses sfidat me të ëilat përballen muslimanët sot? Të gjitha këto pyetje, por edhe shumë të tjera marrin përgjigje në këtë përmbledhje këshillash fryrmëzuese që synojnë të na kujtojnë vëndin tonë në këtë botë.

Kategoritë