100 Ligje absolutisht të pathyeshme të suksesit në biznes

CHF19.90

1 stok

Pse disa njerëz kanë sukses në biznes më shumë se të tjerët? Pse disa biznese përparojnë ndërsa të tjerët dështojnë? Një pedagog dhe shkrimtar i njohur i biznesit ka gjetur përgjigje për këto pyetje shumë të vështira. Në librin e tij, ai paraqet një sërë parimesh, ose “ligje universale”, që qëndrojnë në themel të suksesit. njerez Biznesi ane e mbane botes. Udhëzuesi për Praktikat më të Mira të Tracy vjen në formën e 100 ligjeve të kuptueshme dhe të lehta për tu zbatuar në lidhje me fushat kritike të punës dhe biznesit. Ai gjithashtu ofron shembuj nga jeta reale që ilustrojnë qartë se si funksionon secili prej ligjeve, dhe gjithashtu i ofron lexuesit ushtrime se si t’i zbatojmë këto ligje në punë dhe jetë.

Titulli i librit: 100 Ligje absolutisht të pathyeshme të suksesit në biznes
Titulli origjinal: THE 100 ABSOLUTELY UNBREAKABLE LAWS OF BUSINESS SUCCESS
Botues: Taulant Bici
Redaktor përgjegjës: Behxhet Bici
Përktheu nga origjinali: Xhadi Xhana
Redaktor gjuhësor: Elvi Sidheri
Kopertina dhe faqosja: Arbëresh Dalipi

Pse disa njerëz kanë sukses në biznes më shumë se të tjerët? Pse disa biznese përparojnë ndërsa të tjerët dështojnë? Një pedagog dhe shkrimtar i njohur i biznesit ka gjetur përgjigje për këto pyetje shumë të vështira. Në librin e tij, ai paraqet një sërë parimesh, ose “ligje universale”, që qëndrojnë në themel të suksesit. njerez Biznesi ane e mbane botes. Udhëzuesi për Praktikat më të Mira të Tracy vjen në formën e 100 ligjeve të kuptueshme dhe të lehta për tu zbatuar në lidhje me fushat kritike të punës dhe biznesit. Ai gjithashtu ofron shembuj nga jeta reale që ilustrojnë qartë se si funksionon secili prej ligjeve, dhe gjithashtu i ofron lexuesit ushtrime se si t’i zbatojmë këto ligje në punë dhe jetë.

Kategoritë

100 Ligje absolutisht të pathyeshme të suksesit në biznes

100 Ligje absolutisht të pathyeshme të suksesit në biznes