101 tregime për të aritur kulminacionin e mirësive dhe përsoshmërinë e devotshmërisë

CHF10.00

S’ka stok

Nga këto tregime përfiton shumë besimtari i cili dëshiron të jetë shëmbëlltyrë, i udhëzuar dhe njëherit të jenë këshillë për të devotshmit.

Titulli: 101 tregime për të aritur kulminacionin e mirësive dhe përsoshmërinë e devotshmërisë
Autori: Muhamed Eminë Xhundi
Përktheu: Dr. Musli Verbani
Korrektura: Daut Shehu
Radhutja komjuterike kopertina dhe dizajni grafik: Mumin Shehu

Shpirtrat ushqehen ashtu siç ushqehen trupat, forcohet ashtu siç forcohet hekuri. Për këtë arsye patjetër duhet mësuar kuriozitete dhe ngjarje interesante me urtësi, por kuptohet ato tregime të jenë të vërteta. Në këtë libër kemi tubuar njëqind tregime prej të cilave disa i ka treguar Pejgamberi salallahu alejhi ve selem, disa tregime të cilat i kanë treguar të mirët, por edhe të këqijtë, mbretërit dhe disa tregime të lashta.

Nga këto tregime përfiton shumë besimtari i cili dëshiron të jetë shëmbëlltyrë, i udhëzuar dhe njëherit të jenë këshillë për të devotshmit.

 

Kategoritë

101 tregime për të aritur kulminacionin e mirësive dhe përsoshmërinë e devotshmërisë

CHF10.00