30 shkaqe që të bëhesh i lumtur

CHF5.90

5 stok

Jam përpjekur që në një vend ta bashkojë nocionin e dhjetëra librave të cilët flasin mbi fenomenin e lumturisë. Lexues i dashur, nuk të kam ngarkuar me emrat e transmetuesve, as me burimet, atë e kam lënë. Dhe shpresoj që Allahu Fisnik ka për ta bërë të dobishme përpjekjen time edhe në këtë botë edhe në botën tjetër.

Titulli: 30 shkaqe që të bëhesh i lumtur
Autorë: Aid el-Karni
Për botuesin: Bekir Halimi
Përktheu: Nig’jar Bajrami Hoti
Kryeredaktor: Rafet Zaimi
Redaktor fetar: Jusuf Hajrullai
Redaktor gjuhësor: Ilir Hoti
Redaktor teknik: Suhejb Xhemaili
Botues: Shtëpia Botuese Nun

Jam përpjekur që në një vend ta bashkojë nocionin e dhjetëra librave të cilët flasin mbi fenomenin e lumturisë. Lexues i dashur, nuk të kam ngarkuar me emrat e transmetuesve, as me burimet, atë e kam lënë. Dhe shpresoj që Allahu Fisnik ka për ta bërë të dobishme përpjekjen time edhe në këtë botë edhe në botën tjetër.

Ky libër thërret në jetë të lumtur, të qetë dhe dinjitoze. Ndërsa, lexuesi duhet ta studiojë atë dhe të mendoj mbi domethëniet dhe në fund ti premtoj vetvetes që ka për të vepruar në pajtim me këshillat që gjenden në të. Shpresoj që do të jetë e lexuar në atmosferën familjare, në minberet, e cituar në ligjëratat… Unë këtë broshurë do ta krahasoja me trëndafilin: është e lehtë, ka aromë të këndshme dhe mund të mbahet në cilindo vend.

Kur ke për ti lexuar këta rreshta, pyete veten se a i ke mësuar informacionet e reja, se a je më i pasur shpirtërisht. Shpresoj, që përgjigjja ka për të qenë pozitive dhe pikërisht ajo është çfarë dëshiroj, ndërsa Allahu i Gjithëfuqishëm i mbështetë qëllimet e bukura, suksesi im varet prej Tij, në Te mbështetem dhe Atij i drejtohem përulësisht. Në tekstin në vijim, kam për ti cekur tridhjetë mënyra me ndihmën e të cilave mund të jesh i lumtur.

Kategoritë

30 shkaqe që të bëhesh i lumtur