50 ide fetare që duhet t’i dijë çdo njeri

CHF13.90

2 stok

Cilido e ka një mendim për fenë. Ai mund të jetë pozitiv, mund të jetë negativ, por rralle është asnjanës.

Titulli: 50 ide fetare që duhet t’i dijë çdo njeri
Titulli i origjinalit: 50 Religious ideas you really need to know
Autor: Peter Stanford
Përktheu: Ilirjana Angoni
Arti grafik: Patricia Alija
Shtëpia Botuese: PLEJAD

Cilido e ka një mendim për fenë. Ai mund të jetë pozitiv, mund të jetë negativ, por rralle është asnjanës.

Përmbajtaje e librit:

Kuvlia e Zotit, Tekstet e shenjta, E mira dhe e keqja, Jeta dhe vdekja, Rregulli i Artë, Ritet dhe ritualet, Jeta e Krishtit, Zoti dhe Mamoni, Reformimi, Papati, Fajësi dhe misogini, Shpirti i Shenjtë, Shenjtorët dhe mëkatarët, Ortodoksia, Luteri dhe pasuesit e tij, Anglikanizmi, Metodizmi, Baptistët, Presbiterianët, Sektet dhe kultet, Dalldia, Të qenit Çifut, Ritet Çifute të kalimit, Kabalah, Anti-Semitizmi, Lindja e Islamit, Shtyllat e Islamit, Sunitët dhe Shiitët, Zemra e Islamit, Islami luftarak, Fytyrat e shumta të Hinduizmit, Nderimi fetar Hindu, Samsara, Jainizmi, Sikizmi, Buda dhe pema Budi, Shkollat e Budizmit, Rrota Budiste e jetës, Konfucianizmi, Konfuci dhe Komunistët, Taoizmi, Shintoizmi, Kredo bashkëkohore, Feja dhe shkenca, Kështjellarët e krijimit, Ateizmi, Lufta e drejtë, Shtysa misionare, Spiritualiteti, E ardhmja e fesë etj…

Kategoritë

50 ide fetare që duhet t’i dijë çdo njeri